23/09/2023 07:00
(Baothanhhoa.vn) - Rất nhiều giải pháp đã được đưa ra, tuy nhiên, vấn đề là luật đã ban hành, nhưng người chấp hành thì ý thức chuyển biến vẫn chậm. Do vậy, cần phải có chế tài mạnh tay hơn nữa để người tham gia giao thông thực sự...
BTH

Tắt [X]