07/12/2023 18:00
(Baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Sớm công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới; Việt Nam pha...

Tắt [X]