05/06/2023 20:35
(Baothanhhoa.vn) - Ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề toàn cầu, không chỉ làm gia tăng phải thải khí CO2, mà còn đe dọa tới đa dạng sinh học, đặc biệt là sự sinh tồn của các loài sinh vật biển. Do đó, ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023...
Phương Đỗ

Tắt [X]