21/03/2019 17:07
Việt Nam là quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng nguồn nước mặt tại các hồ, sông suối đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt tự do xả ra môi trường không qua xử lý. Bên cạnh đó, với nguồn...
Nguồn: VNews

Tắt [X]