30/07/2019 07:00
Ứng dụng biến khuôn mặt từ trẻ thành già đang gây sốt đã có lượng dữ liệu lớn, không chỉ ảnh mà cả tên người dùng. (Nguồn: VTC Now)
(Nguồn: VTC Now)

Tắt [X]