05/05/2020 18:39
(Baothanhhoa.vn) - Bảo đảm giảm, giãn cách học sinh trong lớp, bố trí học lệch giờ theo yêu cầu của ngành chức năng cũng như chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại Chị thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống...
QUANG TRUNG - PHONG SẮC

Tắt [X]