22/04/2021 16:26
Để chuẩn bị cho chương trình thay sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022, các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện các lộ trình thay sách...
Linh Hương - Quyết Thắng

Tắt [X]