23/03/2023 06:40
(Baothanhhoa.vn) - Những hành động thiết thực của đội thanh niên 36 Xanh không chỉ cho thấy một thế hệ trẻ dám lăn xả hết mình vì xã hội mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân hiện nay.
Lan Phương - Phương Đỗ - Hoàng Đông

Tắt [X]