05/05/2021 10:31
(Baothanhhoa.vn) - Khai báo y tế bằng QR CODE hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh...
PV

Tắt [X]