12/03/2020 11:04
Những năm gần đây, mối giao lưu, kết nghĩa giữa hai tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa ngày càng gắn bó mật thiết. Trong đó, những sự hỗ trợ, học tập các mô hình, kinh nghiệm về phát triển về du lịch ngày càng phát huy hiệu quả, qua đó nhiều dấu ấn...
PHAN VINH - THÀNH CÔNG (Báo Quảng Nam)

Tắt [X]