(Baothanhhoa.vn) - Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tăng cường nhận thức về vai trò của luật pháp trong đời sống, sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam - đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tăng cường nhận thức về vai trò của luật pháp trong đời sống, sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam - đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luậtUBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới.

Tại TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, các huyện Quảng Xương, Yên Định, Thạch Thành, Như Xuân... những băng rôn, pa-nô, cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam được treo trên các trục đường chính, tại cổng các cơ quan, đơn vị. Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp, trực tuyến phổ biến các nội dung mới trong văn bản luật được Quốc hội thông qua, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng; chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: hộ tịch; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; an toàn, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường... Bên cạnh đó, các thành viên của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ở cơ quan, đơn vị. Trong đó, lựa chọn những nội dung, văn bản pháp luật sát với ngành, lĩnh vực phụ trách để tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên. Các xã, phường, thị trấn tổ chức đợt cao điểm truyền thông rộng rãi chính sách pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở, qua các buổi họp thôn, phố...

Ông Trịnh Hồng Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Yên Định, cho biết: Để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến xử lý các quy định pháp luật về phòng, chống COVID-19; tăng cường phổ biến các nội dung chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; cung cấp các mẫu áp phích, băng rôn với các chủ đề Ngày Pháp luật năm 2021 để treo trên các trục đường chính, cổng công sở. Cùng với đó, phòng tư pháp xây dựng chương trình phối hợp với huyện đoàn và một số đơn vị triển khai tuyên truyền lưu động trong những ngày cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ 1-11 đến ngày 10-11-2021...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, thị xã Nghi Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tập trung tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; quán triệt vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của Nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật... Lồng ghép hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

“Riêng trong tháng 10-2021, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị trực tuyến cho 500 đại biểu tại các điểm cầu cấp xã, cấp thị xã với điểm cầu cấp tỉnh để nghe các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quán triệt, triển khai một số luật, văn bản pháp luật mới. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 550 cán bộ quản lý công tác hòa giải và hòa giải viên cơ sở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh mở 2 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cho các chức việc và tín đồ các tôn giáo; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ làm công tác tôn giáo cấp thị xã và các xã, phường” – ông Lê Hồng Thanh, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Nghi Sơn, cho biết.

Cùng với các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11). Theo số liệu thống kê của Sở Tư pháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 30 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 110 nghìn lượt người dự thi. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tổ chức 1.300 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 nghìn lượt cán bộ, công chức, trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở và các tầng lớp Nhân dân. Các hội nghị được tổ chức chủ yếu theo hình thức trực tuyến. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện đã tổ chức hơn 200 hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt cơ sở; ở cấp xã tổ chức trên 2.900 hội nghị cho trên 180 lượt cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về nhiều nội dung pháp luật liên quan đến đời sống, công tác theo định hướng của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2021, các cơ quan là thành viên của hội đồng phối hợp PBGDPL đã biên soạn, cấp phát miễn phí trên 650 nghìn tài liệu. Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố đã cấp phát trên 400 nghìn tài liệu; cấp xã đã cấp phát trên 85 nghìn tài liệu miễn phí cho người dân. Các tài liệu, tờ gấp pháp luật được biên soạn có hình thức phong phú đa dạng, sinh động, dễ hiểu, được đông đảo quần chúng Nhân dân tiếp nhận, tìm hiểu.

Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL đã được tổ chức linh hoạt, sinh động phù hợp với tình hình từng đơn vị và tình hình thực tế. Một số ngành như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn đã quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL; xây dựng video bài giảng online; đẩy mạnh công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn trực tuyến, giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai công tác PBGDPL thuận lợi, hiệu quả. Cùng với đó, các ngành tòa án Nhân dân, viện kiểm sát, đoàn luật sư, hội luật gia, trung tâm trợ giúp pháp lý,... đã triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, lồng ghép phổ biến pháp luật qua các phiên tòa, hoạt động hòa giải, góp phần tháo gỡ tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật, phòng ngừa tội phạm, hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Có thể nói, qua 8 năm triển khai, Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác PBGDPL. Từ “Ngày Pháp luật” mà các văn bản pháp luật mới của Trung ương và tỉnh ban hành được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của Nhân dân cũng như thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]