Cập nhật: 11:29 02/07/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-7, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 7-2021 nghe và cho ý kiến về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Ngày 2-7, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 7-2021 nghe và cho ý kiến về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025 do Sở Y tế chủ trì soạn thảo.

Mục tiêu chung của chương trình là xây dựng hệ thống y tế theo hướng hiện đại, giỏi và chuyên sâu tuyến tỉnh, mạnh tuyến huyện, vững tuyến xã, giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, tuổi thọ và số năm sống khỏe của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng cao và được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất, tinh thần, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kỳ mới.

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Các đại biểu tham dự phiên họp.

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng báo cáo tóm tắt dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025.

Về mục tiêu cụ thể, chương trình đặt ra đến năm 2025 có 100% cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định. Số giường bệnh/vạn dân (không bao gồm giường bệnh trạm y tế xã) đạt 38 giường; số bác sỹ/vạn dân đạt 13 bác sỹ; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 95% (hiện nay 90%). Củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế dự phòng, giám sát và phát hiện sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh. Phấn đấu có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm…

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Để đạt được mục tiêu trên, chương trình đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành, bảo đảm nhân lực thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khoẻ, phòng chống HIV/AIDS và an toàn vệ sinh thực phẩm…

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa Mai Sỹ Diến phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở dự thảo chương trình cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu, kết luận nội dung này Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giáo cao sự chuẩn bị của Sở Y tế cũng như những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các ngành trong quá trình xây dựng nội dung chương trình, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo chương trình tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu hoàn thiện dự thảo cả về nội dung và bố cục.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Muốn nâng cao chất lượng y tế trước hết phải khắc phục được những hạn chế, yếu kém, bất cập trong lĩnh vực này; giải quyết được những bức xúc của người dân về công tác khám, chữa bệnh và phải có giải pháp trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá; phải cập nhật kịp thời sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế trong quá trình phát triển.

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý mục tiêu của Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025 phải bám sát mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát vào các chỉ tiêu mà Bộ Y tế đưa ra.

Về giải pháp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những giải pháp đưa ra thực hiện phải sát, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và phải có tính đột phá để nâng cao chất lượng, nâng tầm Ngành Y tế tỉnh nhà, xứng đáng là một trong những trụ cột cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, đồng chí gợi ý một số giải pháp đưa vào chương trình để triển khai thực hiện như nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với y tế; rà soát bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ý tế theo hướng hiện đại; phát triển y tế dự phòng…

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Hồng Lựu báo cáo tóm tắt Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo chương trình này cũng đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Đặc biệt là thực hiện tốt những chỉ tiêu cụ thể trong nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành giáo dục.

Đơn cử như đến năm 2025, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phấn đấu đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu theo quy định; có 98,7% giáo viên trở lên đạt trình độ chuẩn, trong đó trình độ trên chuẩn đạt ít nhất là 33,6%; có 100% đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông được bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dành cho Việt Nam.

Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cấp, bậc học; có 81% trường đạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 20% số trường áp dụng mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh…

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại phiên họp.

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thông nhất nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu hoàn thiện dự thảo.

Đồng chí nhấn mạnh: Để giữ vững thành tích giáo dục, xứng đáng là vùng “Đất Thanh - Đất học”, Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 phải đưa ra được những giải pháp mạnh, xác định đúng phạm vi nâng cao chất lượng; khắc phục những “điểm nghẽn” trong ngành, hướng đến mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về văn hoá, trình độ, nhân cách, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, có tinh thần, trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, giải pháp hàng đầu vẫn là tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kế đến là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của gia đình, xã hội, của Nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và việc nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng. Cùng với đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phải làm rõ 3 vấn đề đó là chất lượng giáo dục đại trà; chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng học ngoại ngữ của học sinh, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 phải quan tâm, ưu tiên cho việc phát triển giáo dục miền núi; có lộ trình giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên; quan tâm huy động nguồn lực xã hội hoá trong đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài… qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà không ngừng phát triển.

UBND tỉnh Thanh Hoá thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục giai đoạn 2021-2025

Phiên họp cũng đã thông qua dự kiến lần 2 Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thanh Hoá quản lý; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]