Cập nhật: 11:33 04/08/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phiên họp UBDN tỉnh thường kỳ tháng 7.

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Sáng 4-8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phiên họp UBDN tỉnh thường kỳ tháng 7.

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7.

Phiên họp nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2020. Đồng thời, cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Đại điện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7, mặc dù vẫn chịu tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong mối liên kết toàn cầu và những diễn biến mới trong nước, tuy nhiên, nhờ các giải pháp linh hoạt, chủ động trong điều hành và kiểm soát dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã có những dấu hiệu phục hồi tốt. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đã phục hồi so với những tháng đầu năm và tăng trưởng so với cùng kỳ, như: Sản lượng thủy sản tăng 6,8%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,6%; thu ngân sách Nhà nước tăng 3,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 5,9; xuất khẩu tăng 10,7%; khách du lịch tăng 53,6%; tổng thu du lịch tăng 30,1%...

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại phiên họp

Cũng trong tháng 7, tỉnh đã tổ chức đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Đặc biệt, trong tháng 7-2020, Bộ Chính trị đã họp và đồng ý ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng và phục hồi còn hạn chế, nên lũy kế 7 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu kinh tế vẫn còn đạt thấp cho với cùng kỳ, như: Xuất khẩu giảm 6,2%; khách du lịch giảm 27,3%; tổng thu du lịch giảm 29,2%; doanh thu vận tải giảm 6,4%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ giảm 2,3%, doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,2%.

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại phiên họp

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trên cơ sở kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa xây dựng mục tiêu tổng quát nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở nông nghiệp - nông thôn là nền tảng, công nghiệp - xây dựng là trung tâm, dịch vụ là quan trọng.

Trong đó, sẽ tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế, tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và một cực tăng trưởng mới phía Bắc của tổ quốc.

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra, như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt 11% trở lên; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 5.200 USD trở lên; kim ngạch xuất khẩu năm đạt 8 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%...

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cũng xác định và phân công những công việc chủ yếu cho các sở, ngành, đơn vị trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế trong 5 năm tới. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm và khâu đột phá; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng; 6 hành lang kinh tế để tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội…

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến sáng 4-8.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trong nước, các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 7. Đồng thời, bàn bạc, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và giữ vững các mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh thông tin về kinh nghiệm phòng chống dịch đã triển khai, các biện pháp linh hoạt, chủ động trong khắc phục khó khăn để vực dậy và ổn định sản xuất, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã phân tích, đánh giá một số những khó khăn nội tại của ngành và đề xuất UBND tỉnh sớm có những chỉ đạo phù hợp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển. Sở Công Thương đề nghị tỉnh vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho một số dự án công nghiệp chậm tiến độ do vướng các thủ tục; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sữa chữa một số tuyến đê, hồ đập bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chuẩn bị các phương án xúc tiến du lịch đối với các tỉnh Thanh Hóa có đường bay để triển khai sau khi dịch được khống chế, đồng thời thực hiện thủ tục đưa một số khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào quy hoạch khu du lịch trọng điểm quốc gia; Sở Tài chính đề xuất tỉnh sớm phê duyệt giá đất tại một số dự án để sớm thu được nguồn thuế sử dụng đất, bù đắp cho sự sụt giảm của 8 lĩnh vực đóng góp thuế cơ bản từ doanh nghiệp, đồng thời cân đối điều chỉnh giá đất cho thuê sản xuất để kích cầu thu hút đầu tư…

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị đã chủ động vượt khó, linh hoạt trong công tác điều hành và đạt được những kết quả khả quan trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế trong tháng 7 đã tăng đột biến. Thanh Hóa cũng đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cũng trong tháng 7, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện quyết liệt, bài bản và hiệu quả, nhất là công tác triển khai sau khi bùng phát dịch tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ một số hạn chế và thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực, đó là tình trạng sản xuất nông nghiệp bị tác động do nắng hạn kéo dài, dẫn đến gia tăng diện tích ruộng đất bỏ hoang; ngành may mặc, giày da tiếp tục gặp khó về thị trường tiêu thụ do đứt gãy cầu hàng hóa tại nhiều thị trường xuất khẩu; các hoạt động dịch vụ vừa khôi phục thì dịch bệnh bùng phát tại nhiều tỉnh, thành, có tác động không nhỏ đến các hoạt động du lịch, tiêu dùng, giải trí; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; cải cách hành chính chưa đạt được yêu cầu; áp lực chi ngân sách cuối năm…

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 7: Quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp

Để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh dồn lực để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững các mục tiêu tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp tập trung các phương án chủ động phòng chống lụt bão; phối hợp với Sở Tài chính sớm tu bổ, sữa chữa một số hạng mục công trình hư hỏng. Đồng thời tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa, nghiên cứu việc tích tụ ruộng đất với các diện tích đang bị bỏ hoang để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thực hiện tái đàn lợn một cách an toàn và tập trung chỉ đạo trồng rừng vụ thu.

Sở Công Thương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu hoạt động ổn định, đồng thời có báo cáo đề xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp, ngành hàng được hưởng ưu đãi từ hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực. Thực hiện rà soát tiến độ các dự án cụm công nghiệp. Dự án nào chậm tiến độ kéo dài cần đề xuất thu hồi.

Để kích cầu thu hút đầu tư và thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tích cực chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, tập trung quan tâm, giải quyết với các dự án đã ký cam kết. Đồng thời, các ngành kế hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường thực hiện mạnh mẽ việc cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Triển khai các bước tiếp theo của các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ, rà soát, lựa chọn các dự án sẽ thực hiện khởi công và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành liên quan tiếp tục đôn đốc quyết liệt thu thuế sử dụng đất các dự án đủ điều kiện, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án đấu giá mới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất thực hiện xúc tiến du lịch trong tỉnh và các địa phương Thanh Hóa đã có đường bay khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp và toàn dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh mới ban hành ngày 3-8. Ngành Y tế, công an thực hiện phối hợp tốt trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đồng thời, ngành công an triển khai kiểm soát chặt việc các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Ngành thông tin và truyền thông theo dõi việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Mục tiêu là từ tháng 9-2020, việc xử lý các thủ tục hành chính từ cấp xã trở lên được thực hiện trên môi trường điện tử.

Phiên họp cũng đã thông qua Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và báo cáo.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]