13:35 27/10/2021 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-10, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10-2021 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 27-10, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10-2021 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tháng 10-2021, dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; Chính phủ đã chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân trở lại trạng thái “bình thường mới”. Trong tỉnh, số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về tăng mạnh, tỉnh tiếp tục có các ca dương tính với vi vút SARS-CoV-2 trong các khu cách ly và trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát và lây lan ra diện rộng là rất lớn.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu dự phiên họp

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu dự phiên họp

Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nên tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn được kiểm soát tốt, Thanh Hóa được đánh giá dịch COVID-19 thuộc cấp độ 2, nên tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 của tỉnh tiếp tục phục hồi và nhiều lĩnh vực có bước phát triển.

Theo báo cáo, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tháng 10 tăng mạnh so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,98%; giá trị xuất khẩu tăng 44,9%; thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 2.255 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 27.389 tỷ đồng, bằng 103% dự toán, tăng 13,6%; giải ngân vốn đầu tư công tăng 9,7%. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển…

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Tuy nhiên, qua đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Dịch tả lợn Châu phi tái phát trở lại tại một số địa phương; một số chỉ tiêu dịch vụ du lịch, vận tải giảm so với cùng kỳ; tiến độ thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa bảo đảm theo quy định, thu hút các dự án thứ cấp vào các cụm công nghiệp còn chậm; tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt thấp so với kế hoạch; công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở một số ngành, địa phương đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót, có biểu hiện lơi lỏng trong theo dõi, giám sát công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương…

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cao với kết quả đạt được trong tháng 10 cũng như những tồn tại, hạn chế đưa ra trong báo cáo. Đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Trong đó tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo…

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến mọi mặt đời sống xã hội, song với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng 2021 đạt kết quả toàn diện, tích cực trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nổi trội và hoàn thành sớm so với kế hoạch năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là những hạn chế liên quan đến sự chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương; tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; việc đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất…

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 2 tháng cuối năm 2021 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương phải thể hiện quyết tâm cao hơn nữa, thống nhất quan điểm chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch mới phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và sát với thực tiễn địa phương. Các ngành, địa phương rà soát lại nhiệm vụ của năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó ưu tiên số 1 cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong công tác phòng, chống dịch cần tiếp tục tăng cường quản lý dân cư, nắm chắc tình hình công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố khác để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị, ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo từng khu vực sản xuất; tích cực, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp nghiên cứu, thống nhất phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, tuyệt đối không được bỏ sót đối tượng hay sai phạm trong việc chi trả.

Các sở, ngành chức năng chủ động tham mưu xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa khi được Quốc hội thông qua nhằm thực hiện hiệu quả Nghị Quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng trình bày dự thảo Chính sách “Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Dự thảo Chính sách “Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”; Dự thảo Đề án “Củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất nội dung Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

Đối với Chính sách “Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với đơn vị, ngành chức năng rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội dung chính sách theo hướng đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND, ngày 12-7-2017 về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ làm việc tại các cơ sở ý tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020, để làm cơ sở đề xuất chính sách mới. Đồng thời phân tích, làm rõ yêu cầu thực tiễn cũng như rà soát lại các căn cứ cụ thể để xây dựng chính sách phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10-2021: Thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đối với Đề án “Củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương ban hành đề án. Việc ban hành đề án nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với sự phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đề án, đồng thời nhấn mạnh: Quan điểm, mục tiêu của đề án phải bám sát vào các nghị quyết của Đảng và Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 13-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thiện đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo đánh giá, phân tích thêm những tồn tại, hạn chế, yếu kém của mô hình hợp tác xã.

Về giải pháp thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát, bổ sung các giải pháp sát với thực tiễn địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển của mô hình hợp tác xã; tính toán lại việc hỗ trợ thành lập hợp tác xã mới cũng như chỉ tiêu xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã phi nông nghiệp kiểu mới…

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]