Cập nhật: 12:34 19/03/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thứ 36, để xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 và các tờ trình do UBND tỉnh trình; các nội dung chuẩn bị để tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Ngày 19-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thứ 36, để xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 và các tờ trình do UBND tỉnh trình; các nội dung chuẩn bị để tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh các trình bày các báo cáo thẩm tra gồm: Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường dây tải điện 35kV và 2 trạm biến áp từ bản Giồi, xã Thiên Phủ cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và Nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa; Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014; Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa vào mục đích liên doanh, liên kết đối với hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch tại vòi.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại phiên họp.

Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra trình tại phiên họp, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng thống nhất với các nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại phiên họp và yêu cầu các cơ quan hữu quan hoàn thiện báo cáo, tờ trình theo đúng quy định của pháp luật, Luật Đầu tư để trình tại kỳ họp HĐND sắp tới.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng thống nhất với nội dung báo cáo tại phiên họp.

Riêng việc ban hành tạm thời một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Tỉnh ta đã triển khai các bước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ rất sớm, nên việc ban hành mức chi phục vụ bầu cử chậm sẽ ảnh hưởng đến công tác bầu cử, vì vậy, UBND tỉnh cần khẩn trương hoàn chỉnh để Thường trực HĐND tỉnh thông qua trong thời gian sớm nhất.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu kết luận, đồng chí đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, là báo cáo rất quan trọng nhằm đánh giá cả nhiệm kỳ, nên phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, khách quan. Báo cáo phải mang tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt hạn chế, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, rút ra được bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị. Kết cấu báo cáo phải hợp lý, phù hợp, logic, mạch lạc, nêu được đặc điểm và kết quả hoạt động nổi bật của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu. Trong báo cáo cần phải vừa có định tính, vừa có định lượng nêu lên được những số liệu điển hình, tiêu biểu; làm rõ chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, cần đưa rõ cụ thể các nhóm vấn đề về: kinh tế , văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh...

Trên cơ sở dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp cho ý kiến vào từng phần, từng vấn đề và yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo phải có chất lượng để Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến trước khi báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Cũng tại phiên họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào Kỷ yếu hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và danh sách đề nghị khen thưởng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]