Cập nhật: 13:56 26/11/2020
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thứ 34, xem xét, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thống nhất, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Ngày 26-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thứ 34, xem xét, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thống nhất, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thống nhất, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ tổ chức ngày 5 và 6-12, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), xem xét các báo cáo của HĐND, UBND tỉnh như: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Thông báo của ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thống nhất, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết nghị các Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh gồm:

 1. Giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;
 2. Ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
 3. Phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”;
 4. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống trung tâm chỉ huy, điều hành, hệ thống giám sát, bảo vệ các mục tiêu quốc phòng - an ninh, mục tiêu quan trọng về chính trị, văn hóa của tỉnh; hệ thống điều hành giao thông thông minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;
 5. Đổi thôn thành khu phố và đặt tên các khu phố tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Sầm Sơn;
 6. Kế hoạch đầu tư công năm 2021;
 7. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Thanh Hóa; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019;
 8. Bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ tại Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08-12-2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa;
 9. Kéo dài hiệu lực một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; kéo dài việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17-7-2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2022;
 10. Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn;
 11. Sửa đổi Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;
 12. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA năm 2020; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020;
 13. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;
 14. Chủ trương đầu tư dự án tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;
 15. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở cho tỉnh Thanh Hóa;
 16. Chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và đường Pitch Sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX;
 17. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mói một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn; chủ trương đầu tư Dự án mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
 18. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2020;
 19. Thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn năm 2020;
 20. Cập nhật 46 mỏ đất và 04 mỏ đá vào dự án “Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01-01-2019”;
 21. Sửa đổi Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08-12-2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa.

Thống nhất, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Cũng tại kỳ họp các Ban HĐND tỉnh sẽ báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo tờ trình.

Kỳ họp sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; miễn nhiệm và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; miễn nhiệm và bầu bổ sung các ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thống nhất, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh sẽ trình bày tại kỳ họp.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh các tờ trình để trình tại Kỳ họp thứ 14, trên tinh thần các báo cáo phải thể hiện rõ ràng, cụ thể, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, tính pháp lý cao khi ban hành, phải dễ thực hiện và phát huy tốt hiệu quả trong đời sống.

Các tờ trình liên quan đến đầu tư phát triển phải phù hợp với các nguyên tắc và quy định hiện hành, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Các văn bản báo cáo, tờ trình tại kỳ họp phải rõ ràng, khoa học trên tinh thần ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả để mỗi kỳ họp HĐND tỉnh luôn thu hút được đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các tờ trình của UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]