Cập nhật: 11:55 17/03/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-3, đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Ngày 17-3, đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, Văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã trình bày báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai công tác bầu cử sớm so với các địa phương khác trong cả nước.

Tại Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ bầu 14 đại biểu Quốc hội; bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh (giảm 10 đại biểu), 920 đại biểu HĐND cấp huyện (giảm 79 đại biểu), 13.272 đại biểu HĐND cấp xã (giảm 3.167 đại biểu).

Theo ấn định của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.911 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Đến 17 giờ ngày 14-3-2021, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh đã tiếp nhận 30 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (có 2 trường hợp tự ứng cử); 231 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (có 1 trường hợp tự ứng cử); Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 2.353 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận 32.370 hồ sơ ứng cử địa biểu HĐND cấp xã (có 9 hồ sơ tự ứng cử).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, khoa học, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, đến thời điểm hiện nay tình hình triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo các quy định của pháp luật về bầu cử, đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác an ninh - trật tự, an toàn xã hội và y tế được đảm bảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã dành thời gian để giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bầu cử tại địa phương và công tác đảm bảo ổn định an ninh - trật tự...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc với đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa xác định Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thanh Hóa đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu. Trong công tác chỉ đạo thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai hội nghị công tác bầu cử trong toàn tỉnh từ rất sớm so với quy định của Trung ương.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, ngày sau khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thanh Hóa đã tiến hành việc hiệp thương lần thứ nhất và các bước tiếp theo cho công tác bầu cử. Tỉnh Thanh Hóa đã bám sát Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, đến nay về cơ bản Thanh Hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khâu, các bước cho việc bầu cử, từ công tác thông tin tuyên truyền, an ninh - trật tự đến công tác nhân sự đều được triển khai thực hiện bài bản, khoa học.

Đặc biệt, Thanh Hóa đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, nên đã chủ động kiểm soát được tình hình, chủ động đề ra các phương án để người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và các thành viên trong đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện để Thanh Hóa tổ chức thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bài bản, khoa học đúng trình tự, bảo đảm chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan đã rất sát sao, phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành các nội dung cho bầu cử.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý thời gian cho cuộc bầu cử không còn nhiều nên Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia để thực hiện theo đúng quy định.

Các cấp, ngành, các địa phương và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần nhận thức sâu sắc rằng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cả nước và từng địa phương; là dấu mốc quan trọng được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển mới. Các cấp, các ngành, các địa phương cần phải bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Quốc hội để triển khai Cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Thanh Hóa là tỉnh lớn, đông dân, có số lượng lớn đơn vị bầu cử các cấp, vì thế công tác nhân sự, hiệp thương cần phải làm chặt chẽ, đúng quy định. Bảo đảm các bước hiệp thương, lập danh sách đề cử, ứng cử, giới thiệu đúng cơ cấu, thành phần; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử, quyền bầu cử, ứng cử của công dân…

Cùng với đó, chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, để Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]