Cập nhật: 17:35 04/12/2020
(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 30-11 và 01-12-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Trên cơ sở các báo cáo trình tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Ngày 1-12-2020, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đã ký ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn Nghị quyết.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Trong hai ngày 30-11 và 01-12-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Trên cơ sở các báo cáo trình tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Ngày 1-12-2020, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đã ký ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn Nghị quyết.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,08%, cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; giá trị sản xuất công nghiệp; huy động vốn đầu tư phát triển tăng khá so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện giãn cách xã hội, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động đầu tư công chuyển biến rõ nét, tỷ lệ giải ngân vốn đạt cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt dự toán. Số doanh nghiệp thành lập mới vượt kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị đạt kết quả tích cực. Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, nên đã sớm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế được duy trì, một số lĩnh vực chuyển biến tốt; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đã tập trung xây dựng Đề án và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; đã tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém, đó là: Còn 06 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch (tốc độ tăng trưởng GRDP; GRDP bình quân đầu người; huy động vốn đầu tư phát triển; giá trị xuất khẩu; giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ hộ nghèo). Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; số sản phẩm có thương hiệu còn ít. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực; các chỉ tiêu của ngành du lịch, vận tải giảm mạnh so với cùng kỳ. Thu ngân sách chưa thật sự bền vững; một số nguồn thu giảm so với cùng kỳ; số tiền nợ quá hạn từ các dự án giao đất, đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất còn lớn. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp còn chậm; nhiều dự án có số dư vốn tạm ứng lớn, tiến độ hoàn ứng chậm. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là khâu yếu trong triển khai thực hiện dự án. Chất lượng giáo dục mũi nhọn giảm sút so với các năm trước. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số địa phương để xảy ra sai sót, tạo dư luận không tốt. Khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường còn chậm. Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra. Tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số địa phương chưa kịp thời và chưa dứt điểm; khiếu kiện đông người còn diễn ra. Việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội ở một số đảng bộ cơ sở chưa thật sự chu đáo. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và sở, ngành cấp tỉnh vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây bức xúc trong xã hội.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan; song, nguyên nhân chủ quan vẫn là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương, ban, ngành chưa thật sự quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, nhất là trong giải quyết những việc phức tạp, mới nảy sinh. Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành và trong nội bộ cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực thi công vụ chưa thường xuyên và quyết liệt; xử lý trách nhiệm đối với cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ chưa thật sự nghiêm minh.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Cùng với những khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta còn gặp khó khăn do chất lượng tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và các sản phẩm còn thấp; nguồn lực còn hạn hẹp so với yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển. Tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Song, tỉnh ta cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi: Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện; sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, thế và lực của tỉnh được củng cố và nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ; một số dự án lớn, có sức lan tỏa đã đi vào hoạt động, các dự án mới được khởi công xây dựng; các chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực đã được chỉ rõ trong Nghị quyết số 58 -NQ/TW của Bộ Chính trị và được xác định cụ thể trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong Nhân dân được tăng cường.

Tình hình trên đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tranh thủ tối đa các cơ hội và điều kiện thuận lợi; khắc phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế, yếu kém; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

 1. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

 2. Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 13,3% trở lên (công nghiệp tăng 13,8% trở lên, xây dựng tăng 12,3% trở lên); dịch vụ tăng 10,7% trở lên; thuế sản phẩm tăng 9,8% trở lên.

- Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 9,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 50,1%; dịch vụ chiếm 32%; thuế sản phẩm chiếm 8%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 2.820 USD trở lên.

- Sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn.

- Tổng giá trị xuất khẩu đạt 4 tỷ USD.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 140.000 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 26.572 tỷ đồng.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 7.030 ha.

- Có thêm: 02 huyện và thành phố Sầm Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 18 xã đạt chuẩn NTM; 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 07 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí NTM/xã.

- Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10%.

 1. Các chỉ tiêu xã hội

- Tốc độ tăng dân số dưới 1%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 33,5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71% trở lên.

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025) giảm từ 1,5% trở lên.

- Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 11,5 bác sỹ.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 76,4%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 95% trở lên.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 12%.

 1. Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,5%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 96,5%, trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 58%.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 86%.

 1. Về an ninh trật tự

- Có 80% tổng số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

 1. Về xây dựng Đảng

- Kết nạp 3.000 đảng viên mới trở lên.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

 1. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Năm 2021, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 vấn đề lớn, đó là: (1) Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. (2) Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan thứ phát ra cộng đồng. (3) Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách để thể chế hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. (4) Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để khởi công, triển khai thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư với Tỉnh; (5) Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành thể chế trên các lĩnh vực; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; tăng cường chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao do nguyên nhân chủ quan.

- Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là giám sát thực hiện Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính; triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như: ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội... Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền các cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; chủ động khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém ở ngành, địa phương, đơn vị; phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các mục tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao và các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị đề ra trong năm 2021.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

2. Tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá; các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hoá và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các chương trình hành động thực hiện: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ban hành 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá; các nghị quyết, kết luận chuyên đề... để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lớn đề ra trong các nghị quyết.

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh rà soát toàn bộ thể chế, cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung; đồng thời, xây dựng một số cơ chế, chính sách mới có tính chất đột phá, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; logistics; giáo dục, y tế... để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng hoàn chỉnh Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý…, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành để triển khai thực hiện.

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm chất lượng, có tầm chiến lược, có tính khả thi, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, để báo cáo các bộ, ngành chức năng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.

Các cấp uỷ đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình; tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực và các vùng miền.

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế

3.1. Về phòng chống dịch Covid-19:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ để kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan thứ phát ra cộng đồng. Theo dõi chặt chẽ, kiểm soát người nhập cảnh, chủ động ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, bảo đảm phòng dịch từ sớm, từ xa. Tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch; coi việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

3.2. Về khôi phục và phát triển kinh tế:

3.2.1. Về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Lựa chọn một số sản phẩm chủ lực, có thị trường tiêu thụ tốt để tập trung phát triển. Cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; UBND tỉnh tiến hành rà soát, quy hoạch lại các vùng nguyên liệu mía, cao su, sắn, bảo đảm phát triển bền vững, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý I năm 2021; xây dựng cơ chế, chính sách, tập trung đẩy mạnh phát triển cây gai theo quy hoạch để sớm cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh; tăng cường phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Phát triển rừng gỗ lớn gắn với chế biến; giảm dần diện tích các cây lâm nghiệp hiệu quả thấp; xây dựng kế hoạch cụ thể để hưởng ứng có hiệu quả sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về “trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới”. Đẩy mạnh phát triển thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tổ chức lại sản xuất và gắn kết chặt chẽ ở tất cả các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, dịch vụ hậu cần, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu năm 2021 có thêm 30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tập trung giải quyết đất ở, đất sản xuất, bố trí, sắp xếp lại dân cư khu vực miền núi, đáp ứng yêu cầu phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

- Về công nghiệp: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là về nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, thị trường đầu ra của sản phẩm, nguồn lao động... Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các cơ sở sản xuất công nghiệp phát huy tối đa công suất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai. Thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp để thu hút đầu tư.

- Về dịch vụ: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng nội địa. Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục thị trường xuất khẩu, tìm kiếm các đối tác mới, ngành hàng mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch; từng bước hình thành hệ thống các khu dịch vụ du lịch, các tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh. Xúc tiến mở thêm các đường bay đi, đến Cảng hàng không Thọ Xuân; khai thác thế mạnh cụm cảng nước sâu Nghi Sơn để phát triển mạnh dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn. Thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số. Tiếp tục phát triển nhiều doanh nghiệp, gắn với nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Duy trì việc tiếp doanh nghiệp theo định kỳ hằng tháng của lãnh đạo tỉnh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 • 4. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

- Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020"; đề ra chủ trương, quyết sách mới để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Rà soát, khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong cải cách hành chính; nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Khẩn trương lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển để quản lý và thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để chủ động nắm bắt thời cơ, đón đầu làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài trong khu vực và toàn cầu sau đại dịch Covid-19. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư theo phương thức PPP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cương quyết chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với các dự án vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư, luật đất đai, tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có năng lực triển khai dự án.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đầu tư công, nhất là việc điều chỉnh dự án, tạm ứng vốn và thanh, quyết toán vốn đầu tư; UBND tỉnh rà soát, xác định cụ thể và công khai các dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công có số dư tạm ứng quá hạn nhưng chưa hoàn ứng; xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể giảm số vốn tạm ứng quá hạn đối với từng dự án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 01 năm 2021. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2021.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, nhất là các dự án quy mô lớn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án triển khai chậm tiến độ do phải chờ mặt bằng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ giải phóng mặt bằng tại địa phương. UBND tỉnh xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2021; giao chỉ tiêu, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý Chủ tịch UBND cấp huyện và đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có biện pháp xử lý đối với bí thư các huyện, thị, thành ủy thiếu trách nhiệm, để tiến độ giải phóng mặt bằng ở địa phương chậm, ảnh hưởng đến triển khai dự án. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án quy mô lớn.

 1. 5. Triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; cương quyết thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản đã quá thời hạn, hoàn thành trước ngày 30/6/2021. Xây dựng và ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho các nhiệm vụ chi cấp bách, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

 1. 6. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Khẩn trương phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021 - 2025 cấp huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thải từ các hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời phát hiện, khắc phục ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt; kịp thời ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ hậu quả khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra trên địa bàn.

 1. 7. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân

- Chú trọng triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ có khả năng tạo đột phá, có tác động lan tỏa trong phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân đầu tư phát triển khoa học công nghệ.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin và truyền thông. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, các tiêu chí xây dựng gia đình, làng, bản, khu phố, đơn vị, cơ quan văn hoá cho phù hợp với tình hình mới; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Huy động nguồn lực để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa; tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh phân cấp quản lý và thực hiện tự chủ trong các cơ sở giáo dục; ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các trường phổ thông tư thục chất lượng cao. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; xây dựng, ban hành Đề án nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến dưới. Khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công tư để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế. Xây dựng chính sách thu hút nguồn lực y tế chất lượng cao làm việc tại tỉnh. Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh của hệ thống y tế dự phòng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH trong các doanh nghiệp.

 1. 8. Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ, khả năng phối hợp, giáo dục quốc phòng - an ninh. Các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh.

Chủ động thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, tuyệt đối không để hình thành “điểm nóng”. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, can dự vào các hoạt động kinh tế. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

 1. 9. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp

- Các cấp ủy đảng nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý III năm 2021.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ sau Đại hội đảng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt nguồn nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ, phân cấp quản lý, gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên, thành lập các tổ chức đoàn thể, tổ chức đảng trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đảng viên ở khu vực nông thôn.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ, về phân cấp quản lý; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2021.

- Tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ, đảng viên làm việc ở những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn giải quyết từ sớm các vi phạm. Kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Đảng. Giải quyết kịp thời, dứt điểm và hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý I năm 2021; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các ngành, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý II năm 2021.

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và người đứng đầu phải thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, doanh nghiệp. Hệ thống dân vận các cấp chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Đề án tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý IV năm 2021.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng chủ động thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, nhất là khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có hành vi sách nhiễu.

- Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, sâu sát, rõ việc, rõ trách nhiệm; xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với Nhân dân và doanh nghiệp.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố tổ chức, xây dựng các đoàn thể ở cơ sở vững mạnh; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. 1. Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá Nghị quyết này thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện.

 2. 2. Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức thực hiện.

 3. 3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết.

Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2020.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, các Ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]