Cập nhật: 08:00 09/12/2022
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-12, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Sáng 9-12, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV; Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-1-2018 đến 30-6-2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 39 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án…; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tiến hành các thủ tục bãi nhiệm đại biểu HĐND, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Xem xét, quyết định những vấn đề lớn bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới, phát triển của tỉnh

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, tiếp thêm động lực để tỉnh ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Từ đầu năm 2022 đến nay, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường kỳ và 5 kỳ họp chuyên đề, thông qua 113 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Trong đó có những nhiệm vụ mang tính đột xuất, cấp thiết, quan trọng liên quan đến đầu tư công, việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Tại kỳ họp cuối năm quan trọng này, thực hiện chức năng cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, gồm: HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023…

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới, phát triển của tỉnh trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021 – 2025.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo được xem xét tại kỳ họp, các tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, ngắn gọn, có trọng tâm; chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực

Báo cáo tóm tắt nêu rõ: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tỷ lệ số ca mắc COVID-19 và tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 7 cả nước. Sản xuất công nghiệp- xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 16,31% và có 22/25 sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp vượt 20% kế hoạch…

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ 10 khó khăn, hạn chế và chỉ rõ những nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế. Báo cáo cũng đã nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Nhiều ý kiến, kiến nghị đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Theo đó, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia góp ý vào 49 dự thảo luật, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 986 hội nghị phản biện xã hội đối với các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ các cấp được thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đi vào nền nếp, có chất lượng, tập trung giám sát những vấn đề được Nhân dân quan tâm; đã chủ trì thực hiện 1.488 cuộc giám sát, các ban thanh tra Nhân dân giám sát 718 vụ việc, kiến nghị giải quyết 225 vụ việc…

Cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Cử tri gửi ý kiến, kiến nghị đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đó là: Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền trong tỉnh, nhất là khu vực miền núi để tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap nhằm tăng khả năng cạnh tranh nông sản, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến nông, lâm sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của từng vùng trên địa bàn tỉnh…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có đóng góp tích cực tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

Tiếp đó, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Theo đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã xem xét, biểu quyết thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các luật, nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc nội quy kỳ họp, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực nghiên cứu tài liệu và tham gia phát biểu tại các phiên thảo luận. Trong đó đã có 17 lượt ý kiến thảo luận trực tiếp tại hội trường, 33 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 4 ý kiến chất vấn và 1 ý kiến tranh luận.

Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2022

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2022.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Theo đó, năm 2022, tổng số tố giác, tin báo về tội phạm 3.468 tin. Cơ quan điều tra đã giải quyết 2.892 tin; trong đó 100% tin báo giải quyết đúng thời hạn, tạm đình chỉ 150 tin.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 3.373 vụ, 5.921 bị can, trong đó khởi tố mới 2.516 vụ, 4.497 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 2.526 vụ, 4.567 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 2.139 vụ, 4.469 bị can, đạt tỷ lệ 84,6%...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, năm 2022, tổng số vụ việc sơ thẩm và phúc thẩm TAND hai cấp phải giải quyết là 13.233 vụ việc các loại. Đã giải quyết 12.113 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ chung 91,5%. Số vụ việc còn lại mới thụ lý, đang được Tòa án giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định.

Kết quả giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2022.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Theo đó, trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để hệ thống y tế cơ sở hoạt động và phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác khám, chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế được bổ sung, tăng cường.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Việc ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh được quan tâm; các bệnh viện tuyến huyện đã thực hiện được nhiều kỹ thuật của tuyến trên, giúp điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp mà trước đây phải chuyển tuyến.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, y tế cơ sở đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh. Trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, y đức của cán bộ y tế được nâng lên; người bệnh được chăm sóc tốt hơn, hài lòng hơn, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực y tế đến công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế và Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Một số ít cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của hệ thống y tế cơ sở; chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về y tế cơ sở. Việc phối hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế giữa UBND cấp huyện và Trung tâm y tế có nơi, có lúc chưa cao. Nhân lực y tế cơ sở thiếu về số lượng, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện đều chưa tuyển dụng đủ biên chế được giao…

39 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị

Tại Kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe 39 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị, gồm:

 1. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

 2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11-10-2021 từ nguồn dự phòng chung và nguồn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của một số dự án.

 3. Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh quản lý.

 4. Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Thanh Hóa.

 5. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

 6. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

 7. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023.

 8. Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 9. Quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 10. Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

 11. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 27-8-2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022.

 12. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc.

 13. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam).

 14. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa – Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C).

 15. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

 16. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 19, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 17. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 21, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 18. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 22, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 19. Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

 20. Phê duyệt Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

 21. Chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2027.

 22. Giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

 23. Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 24. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).

 25. Đề nghị công nhận thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV.

 26. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.

 27. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

 28. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.

 29. Ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2025.

 30. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 186/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 31. Quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý.

 32. Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa.

 33. Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 34. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh.

 35. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa.

 36. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

 37. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 5 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa.

 38. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.

 39. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13-7-2022, Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 27-8-2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tiếp đó, các đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 20 dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 8 dự thảo nghị quyết; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 10 dự thảo nghị quyết; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 1 dự thảo nghị quyết.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Các báo cáo, tờ trình được chuẩn bị công phu, trách nhiệm

Kết luận ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình được chuẩn bị công phu, trách nhiệm.

Để ngày làm việc thứ 2 của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi mở các vấn đề lớn để các đại biểu tập trung thảo luận gồm: Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, song bức tranh của tỉnh năm 2022 có những dấu ấn rất phấn khởi, từ đó phân tích để khẳng định được sự lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân; phân tích những kinh nghiệm gì, nguyên nhân nào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung làm rõ việc dự báo, đánh giá bối cảnh tình hình, thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức; các chủ trương, biện pháp, giải pháp chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Cùng với việc thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được của năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh nhận diện, phân tích đầy đủ tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Từ đó soi vào từng lĩnh vực, ngành mình để tìm những biện pháp khắc phục và có những tồn tại, hạn chế phải khắc phục triệt để.

Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tối đa trí tuệ tập thể để thảo luận, cho ý kiến vào nhiệm vụ giải pháp năm 2023, đồng thời đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nhóm giải pháp về sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; vấn đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; vấn đề quy hoạch, kế hoạch; vấn đề cải cách hành chính, quản lý nhà nước…Cùng với đó, tích cực đóng góp ý kiến vào các báo cáo giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và các dự thảo tờ trình, nghị quyết, báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ngày mai (10-12), Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với phiên thảo luận tại hội trường; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhóm PV Chính trị- Xã hội

Tin liên quan:

Nhóm PV Chính trị- Xã hội

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]