Cập nhật: 08:40 22/12/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-12, tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Sáng 22-12, tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Dự hội thảo có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội thảo

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo 11 huyện miền núi của tỉnh.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo các Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đánh giá cao việc tổ chức hội thảo với chủ đề “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”.

Đồng chí khẳng định, hội thảo là sự chủ động phối hợp của Ủy ban các vấn đề xã hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa để triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi. Đây cũng là sự lan tỏa kết quả Đại hội các Dân tộc thiểu số toàn quốc vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Hội thảo thể hiện sự quan tâm đặc biệt với đồng bào dân tộc, công tác dân tộc, sự phát triển của miền núi, biên giới. Riêng đối với Thanh Hóa, đây là sự kiện rất có ý nghĩa, cũng là tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Thanh Hóa.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo.

Để có cơ sở thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội gợi mở một số nội dung đó là: Cần đặc biệt quan tâm xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế - xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó cần có nhận thức đúng đắn, thống nhất nhiệm vụ từ nay đến 2030 chúng ta phải thực hiện cho được yêu cầu: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch…

Về biện pháp thực hiện, cần huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho vay để đồng bào phát triển sản xuất. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của UBND các tỉnh và huyện vùng khó khăn. Đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Dân tộc. Chăm lo, quy hoạch, đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn này, đồng thời, tiếp tục đưa cán bộ từ miền xuôi lên công tác lâu dài.

Sau hội thảo này cần tổ chức thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 3 tỉnh có chương trình hành động cụ thể, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác dân tộc, miền núi, hướng về cơ sở. Nói đi đôi với làm để đồng bào yêu mến và làm theo.

Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương thực sự quan tâm đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới; chú ý đến các dân tộc còn rất ít người, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số; chăm lo công tác phát triển Đảng là người dân tộc thiểu số; có cơ cấu hợp lý cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử. Đồng thời tuyển chọn những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng là người dân tộc thiểu số tại chỗ cũng là bước đào tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, vùng cao, vùng biên giới.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng được phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Thành công của sự kiện này sẽ góp phần đưa nhanh Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là 3 tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử, bằng tinh thần lao động cần cù và sáng tạo, đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã cùng với đồng bào các dân tộc hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp nhiều thành tích xuất sắc vào công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đồng chí tin tưởng thông qua hội thảo lần này, trên cơ sở trao đổi làm rõ thêm những kết quả, hạn chế, tồn tại và các định hướng, giải pháp lớn, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Quốc hội các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành, Thanh Hóa sẽ đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Tại hội thảo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất quà cho đảng viên cao tuổi tiêu biểu và 100 hộ nghèo.

Nhân dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tặng mỗi tỉnh 300 suất quà cho đảng viên cao tuổi tiêu biểu và 100 hộ nghèo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó đi sâu vào các vấn đề đó là: Kỳ vọng của Quốc hội khi phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và những nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Một số vấn đề về an sinh xã hội cần quan tâm khi triển khai các chương trình, dự án tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Tình hình xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, định hướng triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới. Dự kiến kế hoạch triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thực trạng trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân bán trú; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án phát triển nâng cao nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thực trạng sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Tĩnh và những đề xuất nhằm phát triển hiệu quả kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14.

Kết quả thực hiện các chính sách chuyển đổi nghề và đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa. Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án phát triển giáo dục - đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nêu rõ: Sau quá trình làm việc sôi nổi, tích cực, khẩn trương, tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Hội thảo ghi nhận và đánh giá cao việc Chính phủ, các bộ, ngành đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

Hội thảo thống nhất đánh giá cao kết quả to lớn đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta trong những năm qua, tạo nên sự thay đổi diện mạo của vùng và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, được quốc tế ghi nhận đánh giá cao.

Hội thảo cũng thống nhất chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói chung và khu vực Miền Tây 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng.

Thay mặt các cơ quan chủ trì hội thảo, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được Quốc hội giao tại các Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14, được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15-2-2020; Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15-9-2020. Trong đó, xác định và ưu tiên các nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2021 và các năm tiếp theo; sắp xếp theo thứ tự các nhiệm vụ ưu tiên các đề án, dự án, chương trình, chính sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt cần ưu tiên tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của giai đoạn trước nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện như chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải gắn với Thông báo số 55-TB/TW ngày 20-4-2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An trong thời kỳ mới, đồng thời phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của 3 tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu dân cử, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tuyên truyền, triển khai hoạt động giám sát việc thực hiện Đề án và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nhóm PV XDĐ-NC


Nhóm PV XDĐ-NC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]