Cập nhật: 09:32 27/03/2021
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-3, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được truyền trực tiếp từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức trong hai ngày 27 và 28-3.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sáng 27-3, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được truyền trực tiếp từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức trong hai ngày 27 và 28-3.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội; Võ Văn Thưởng, Thường Trực ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh. Tham dự Hội nghị trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có các đại biểu ở 63 điểm cầu cấp huyện, ngành, 384 điểm cầu cấp xã, với 55.827 đại biểu.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Phát biểu khai mac hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các văn kiện đại hội Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo bài bản qua nhiều vòng, nhiều lần, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ. Các văn kiện là thực sự là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, hòa quện sự quyết tâm ý trí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đạt chất lượng cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể và nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng việc làm thường xuyên, quan trọng. Cần tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội. Nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân...

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy cần xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án... góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của địa phương, đơn vị... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, chương trình Nghị quyết đại hội và chương trình hành động nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị nhằm khắc phục triệt để bệnh thành tích, qua loa đại khái; kịp thời phát hiện khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân trong nghiên cứu, học tập nghị quyết, nhất là việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Báo cáo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nêu lên những nội dung quan trọng về chủ đề Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước; chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững, những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Trực tiếp truyền đạt và chỉ đạo chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề cập những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII; kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới...

Nội dung các chuyên đề được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt và chỉ đạo đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]