Cập nhật: 17:47 02/06/2021
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa chiều 2-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trên tinh thần kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển, trong quá trình thực hiện cần lưu ý các cơ chế, chính sách của ngành có phạm vi bao phủ rộng và trực tiếp đến với người dân, do đó phải lắng nghe ý kiến từ Nhân dân; mỗi cơ chế, chính sách phải chứa đựng những thông điệp giản dị, dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ đánh giá và kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa chiều 2-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trên tinh thần kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển, trong quá trình thực hiện cần lưu ý các cơ chế, chính sách của ngành có phạm vi bao phủ rộng và trực tiếp đến với người dân, do đó phải lắng nghe ý kiến từ Nhân dân; mỗi cơ chế, chính sách phải chứa đựng những thông điệp giản dị, dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ đánh giá và kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội

Lãnh đạo Sở LĐTBXH báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Ngành LĐTBXH đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực lao động, năm 2020 toàn tỉnh đã có 62.110 người được tạo việc làm mới; trong 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 27.500 người. Về lĩnh vực người có công, Ngành LĐTBXH đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Về các lĩnh vực xã hội, Ngành đã tích cực phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và chính sách giảm nghèo đặc thù nhằm nâng cao đời sống của người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em được tăng cường...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đã phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác việc làm, bảo hiểm xã hội, công tác phối hợp giữa Ngành LĐTBXH với các ngành, đơn vị liên quan. Trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và việc làm, các đại biểu cho rằng cần phải sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, các đại biểu nêu thực trạng định mức tiền ăn cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam ở các trung tâm bảo trợ xã hội còn thấp; các quy định về giám định đối tượng hưởng chế độ bảo trợ tâm thần còn nhiều bất cập, không phù hợp với thực tế.

Về tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của người lao động, nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp gặp khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động cố tình chây ì, thậm chí chiếm dụng của người lao động để trục lợi, tuy nhiên việc xử lý đang rất khó khăn.

Một số ý kiến cũng nêu lên khó khăn do thiếu biên chế ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngành LĐTBXH...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ngành LĐTBXH luôn giữ vị trí quan trọng trong thực hiện chính sách lao động, người có công và bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động của ngành rất rộng, trực tiếp tác động tới cuộc sống của mọi gia đình và có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện chính sách xã hội, tạo dựng môi trường đầu tư, ổn định chính trị xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Ngành LĐTBXH tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, phát huy vai trò chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo đều đạt được kết quả tích cực. Quan hệ lao động trong các loại hình doanh nghiệp được duy trì ổn định, đảm bảo hài hòa, tiến bộ, hạn chế tối đa các vụ việc đình công, ngừng việc tập thể trái pháp luật. Công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm triển khai, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trong lĩnh vực ưu đãi người có công, có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên... Thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác trợ giúp đột xuất, đảm bảo đời sống Nhân dân trong thời kỳ mưa, lũ, thời kỳ thiếu lương thực được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được quan tâm chỉ đạo thực hiện...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội

Bên cạnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế, có mặt yếu kém, đó là: Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; kết quả đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt thấp. Lực lượng lao động lành nghề, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, các chuyên gia đầu ngành còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn.

Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, làm cho số nợ BHXH tiếp tục tăng cao; việc tham mưu, xử lý, giải quyết chưa triệt để. Việc liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo và giới thiệu việc làm sau đào tạo cho người lao động hiệu quả còn thấp. Công tác quản lý lao động, nhất là lao động Thanh Hoá làm việc ở nước ngoài còn bất cập... Công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, nhưng chưa thật sự bền vững, khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội còn lớn…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng nhấn mạnh thêm một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lao động, việc làm, an sinh xã hội. Tư duy và nhận thức, tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa theo kịp với tình hình và chưa thực sự bám sát thực tiễn. Công tác phối hợp của ngành lao động với các ban, sở, ngành chức năng, cũng như tranh thủ sự quan tâm của Bộ LĐTBXH và các ngành, các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có việc còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở LĐTBXH cần phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành tích, kết quả đạt được của Ngành trong những năm qua; trên tinh thần kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm để cùng với tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Trước hết, cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hoàn thiện khung thể chế, các chương trình, đề án, kế hoạch, các cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, sát thực tiễn để cụ thể hóa, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý, các cơ chế, chính sách của Ngành có phạm vi bao phủ rộng và đến trực tiếp với người dân, do đó phải lắng nghe ý kiến từ Nhân dân; mỗi cơ chế, chính sách phải chứa đựng những thông điệp giản dị, dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ đánh giá và kiểm tra, giám sát.

Tập trung nghiên cứu đánh giá đầy đủ, khách quan những hạn chế, yếu kém, những việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, từng cá nhân; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc không để kéo dài...

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Trước mắt, cần cập nhật, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực thi chính sách BHXH, xử lý dứt điểm các trường hợp nợ đọng, trốn đóng BHXH. Tiếp tục tham mưu sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối.... Tăng cường công tác quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu con người, quan tâm, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Người từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”.

Tư tưởng, tình cảm của Người và của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với nước là sự kế thừa tư tưởng nhân đạo, truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; huy động nguồn lực hỗ trợ người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở… đảm bảo 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực, sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách.

Về lĩnh vực xã hội, yêu cầu cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025; huy động các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng yếu thế, giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững; tạo môi trường cho trẻ em phát triển toàn diện; đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đẩy mạnh thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng.

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành đoàn thể, nhất là phải tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, sự hướng dẫn, giúp đỡ của Bộ LĐTBXH trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh chống tiêu cực, tham nhũng.... Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện sâu rộng phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có tư tưởng đột phá trong công việc vì sự nghiệp chung.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]