Cập nhật: 17:27 06/12/2021
(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ Mười hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, ngày 6-12-2021.

Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ Mười hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, ngày 6-12-2021.

Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Ảnh: Minh Hiếu

Thưa các đồng chí đại diện các cơ quan của Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ Mười Hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự Hội nghị đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chu đáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, tờ trình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Về những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục giao cho các ban, ngành chức năng xem xét, tham mưu giải quyết.

Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cùng với thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, có những việc chưa có tiền lệ. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với biến thể Delta lây lan nhanh, đã tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; mặt khác, đây là thời điểm đầu của nhiệm kỳ, nên khối lượng công việc đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị là rất lớn. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, xây dựng quy chế làm việc, quán triệt, triển khai, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của địa phương, chúng ta phải tổ chức triển khai nhiều công việc quan trọng. Như tôi đã nhiều lần phát biểu, những khó khăn, thách thức nêu trên chính là phép thử lớn nhất đối với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và bản lĩnh của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền và của mỗi chúng ta.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời, sâu sắc của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã dự báo sát đúng tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ sớm, từ xa và hướng mạnh về cơ sở; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, nên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển; chúng ta đã kiểm soát, thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là 06 vấn đề lớn đó là:

(1) Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Kinh tế tăng trưởng khá cao (8,85%), trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay.

(3) Đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đặc biệt đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

(4) Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, công tác phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả quan trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định.

(5) Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

(6) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết, khắc phục hiệu quả, nhất là công tác quy hoạch, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn của các dự án,…; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và thành công rất tốt đẹp.

Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn tinh thần đoàn kết, những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, công an, các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã dũng cảm vượt qua khó khăn cùng cả nước và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép”, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thưa các đồng chí!

Những kết quả đạt được nêu trên là rất đáng trân trọng, nhưng đó mới chỉ là kết quả bước đầu, không được phép chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ 9 vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đã được nêu trong Báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh một số hạn chế, đó là: Còn 05 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP, cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP, thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư phát triển và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chưa mạnh; sản phẩm nông sản hàng hóa có số lượng lớn, giá trị gia tăng cao, có thương hiệu còn ít. Công tác quy hoạch và quản lý xây dựng có mặt còn hạn chế; hạ tầng khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp vẫn thiếu đồng bộ; tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng vẫn còn chậm. Tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số địa phương đạt thấp so với kế hoạch và vẫn là khâu yếu trong triển khai thực hiện dự án. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn; số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Văn hóa – xã hội có mặt chậm chuyển biến. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh.

Tình hình an ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, quy hoạch… còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền một số đơn vị cấp huyện, cấp xã trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc có việc hiệu quả chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thưa các đồng chí!

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với 05 bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, phải đặc biệt coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở chấp hành nghiêm các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cấp trên và cấp mình.

Hai là, nắm chắc, dự báo, phân tích, đánh giá chính xác tình hình để đề ra được các chủ trương, giải pháp đúng.

Ba là, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, đi đôi với tổ chức thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Năm là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Theo dự báo, tình hình thế giới, trong nước sẽ có những thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn.

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải tiếp tục kiên trì, kiên định, kiên quyết thực hiện thành công chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022, trên cơ sở phân tích, đánh giá bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và những thuận lợi, khó khăn tác động đến sự phát triển của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng như đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 11,5% trở lên, phương án này vừa bảo đảm tính phấn đấu cao, vừa bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 05 vấn đề lớn và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong Báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với quan điểm “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, vắc xin và thuốc chữa bệnh COVID-19 là quyết định”. Chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch COVID-19 và biến thể mới Omicron SARS-CoV-2 xâm nhập vào địa bàn tỉnh để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao. Theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ người đi về, ra vào từ vùng dịch. Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và tiếp tục bố trí ngân sách nhà nước để tập trung cho các hoạt động phòng, chống dịch, nâng cao năng lực hệ thống y tế, như: Mua thuốc điều trị, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, đào tạo, tập huấn bác sĩ, nhân viên y tế và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác. Củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch, khả năng thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã. Chủ động đấu mối với các cơ quan chức năng của Trung ương tăng nguồn vắc xin phân bổ cho tỉnh để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trong toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tiêm đạt miễn dịch cộng đồng trước ngày 31-12-2021. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch và trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế phù hợp với lộ trình kiểm soát dịch COVID-19. Sử dụng linh hoạt các công cụ về thể chế, cơ chế, chính sách để thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế. Căn cứ tình hình dịch bệnh, từng bước lới lỏng các hoạt động kinh tế - xã hội, nhưng phải thực hiện chặt chẽ, tăng cường quản lý, thực hiện tốt khâu phòng dịch.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ 4 lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phương án, kịch bản phục hồi kinh tế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 thích ứng với lộ trình kiểm soát dịch bệnh, trọng tâm là:

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, phải tập trung đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, lựa chọn các sản phẩm chủ lực, có thị trường tiêu thụ để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi; tăng cường áp dụng mô hình chăn nuôi theo hợp đồng, liên kết chặt chẽ với chế biến thực phẩm, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng thâm canh cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, xã hội hóa nghề rừng gắn với phát triển du lịch. Khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhanh chóng đưa thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Cần nhận thức rằng, đối với tỉnh ta, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nếu như Đô thị là thước đo sự thịnh vượng của tỉnh, thì nông nghiệp, nông thôn là thước đo sự bền vững của tỉnh. Nông nghiệp, nông thôn phải là không gian kinh tế cho nông dân phát triển, chứ không phải chỉ là nơi người nông dân đóng góp xây dựng hạ tầng. Chúng ta phải tạo ra kinh tế phi nông nghiệp ngay ở nông thôn, chứ không phải chỉ bán sản phẩm thô, sản xuất mang tính mùa vụ.

- Về công nghiệp xây dựng, tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục sản xuất hết công suất và mở rộng sản xuất, kinh doanh; thường xuyên theo dõi, đối thoại, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phục hồi sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tiếp cận dịch vụ tín dụng (Cơ cấu lại nợ), thực hiện thủ tục hải quan, thuế (miễn giảm thuế, phí), tuyển dụng lao động, nhất là các cơ sở có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tập trung tháo gỡ mọi khó khăn để các nhà đầu tư triển khai các dự án mới lớn về sản xuất, về hạ tầng, về dịch vụ,… hoàn thành đúng tiến độ. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thông qua cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, sự thân thiện của lãnh đạo và người dân,… để thu hút các dự án mới về công nghiệp quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu chuyển hướng bố trí lại các dự án sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp và trung bình từ các đô thị về các huyện trung du, miền núi.

- Về dịch vụ, phát triển mạnh các ngành dịch vụ có khả năng thích ứng với dịch COVID-19, như các ngành nghề thương mại điện tử. Chú trọng phục hồi các loại hình dịch vụ truyền thống thích ứng với dịch COVID và phải đặc biệt quan tâm đến việc phát triển thị trường nội địa.

- Về đầu tư, phải đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo chuyển biến rõ nét về sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, như: Giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sạch, các công trình văn hoá. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; tổ chức khởi công mới một số dự án, đặc biệt là dự án lớn, có tính chất lan tỏa tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Thực hiện nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý.

Ba là, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế. Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị công phu, bài bản, có chất lượng các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, các cơ chế, chính sách, nhất là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực sản xuất, quy hoạch khu, cụm công nghiệp, quy hoạch chung xã, kế hoạch sử dụng đất,… bảo đảm đúng đắn, sát thực tế, có tầm nhìn và tính khả thi cao. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật và kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế những nội dung không còn phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cho các địa phương, ngành, lĩnh vực phát triển.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; phân loại, đánh giá các nguồn thu ngay từ đầu năm để có biện pháp thu thích hợp, chú trọng khai thác các nguồn thu mới, nhất là thu nội địa từ sản xuất kinh doanh, thu xuất, nhập khẩu trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Tập trung thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá đất, đấu thầu các dự án sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản đã quá hạn.

Năm là, bên cạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần quan tâm làm tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Chú trọng công tác giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt, cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phương án học nghề, giải quyết việc làm cho những lao động trở về từ vùng dịch, để giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh.

Sáu là,bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác dự báo, chủ động ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống có thể xảy ra. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Bảy là,cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tỉnh, thương hiệu ngành, địa phương, sản phẩm, gắn với giới thiệu về những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là những thành tựu liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,… tạo sự lan tỏa, cộng hưởng, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn.

Tám là, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai, về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022; về tình hình thu hút đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và về công tác tài chính đảng năm 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện sự thống nhất cao với nội dung các kế hoạch và báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát hoàn chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thứ ba, về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Việc được Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết đặc thù đối với tỉnh ta là điều kiện cần hết sức quan trọng để tỉnh ta phát triển, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, biến những cơ chế, chính sách đặc thù này thành động lực, nguồn lực vật chất và tinh thần để sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh ta trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trên cơ sở Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, Đề án về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, Công văn số 8815/VPCP-QHĐP ngày 02-12-2021 của Văn phòng Chính phủ về triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương đấu mối với các bộ, ngành Trung ương để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo tinh thần Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định thêm các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, như: Không áp dụng tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60% khi quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn; cho phép 07 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù; tăng số lượng cấp phó các sở, ngành cấp tỉnh và biên chế cho khối giáo dục, y tế...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung kế hoạch và giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, sớm ban hành và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, tạo tiền đề thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và các năm tiếp theo.

Với truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở những nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này, tôi yêu cầu các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan:
  • Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
    Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12: Đánh giá tình hình thực hiện ...

    Ngày 6-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]