Cập nhật: 11:25 24/01/2021
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26-01-2021. Trước thềm Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa về kết quả của tỉnh Thanh Hoá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Thanh Hoá đối với quá trình góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu đến độc giả nội dung bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá: Nêu cao trách nhiệm, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26-01-2021. Trước thềm Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa về kết quả của tỉnh Thanh Hoá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Thanh Hoá đối với quá trình góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu đến độc giả nội dung bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá: Nêu cao trách nhiệm, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phóng viên: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đã dành thời gian trao đổi với Báo Thanh Hoá về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay trước khi Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội.

Kính thưa Đồng chí, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Quân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đạt được những kết quả rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Xin Đồng chí đánh giá khái quát những thành tích, kết quả quan trọng, nổi bật nhất của tỉnh đạt được trong 5 năm qua?

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Như chúng ta đã biết, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh ta đã kết thúc nhiệm kỳ với rất nhiều thành công và thắng lợi. Có thể khái quát với 5 kết quả nổi bật, đó là:

Thứ nhất, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, trong đó cao nhất là năm 2019 đạt 17,15%; bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,2%. Đặc biệt, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, nhất là đại dịch Covid-19; nhưng năm 2020, Thanh Hóa đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 6,08%, là mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 đạt 126.172 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 30.744 tỷ đồng, vượt dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.510 USD.

Thứ hai, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; đến nay, toàn tỉnh đã có 08 đơn vị cấp huyện, sau sát nhập hiện có 331 xã, 831 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; huy động vốn cho đầu tư phát triển tăng cao. Cùng với khởi công xây dựng một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng; nhiều dự án lớn, quan trọng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và tạo ra diện mạo mới cho tỉnh.

Thứ ba, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Xã hội hóa y tế được đẩy mạnh; đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Thứ tư, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng lên.

Thứ năm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thanh Hóa đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Những kết quả đó, cùng với việc lần đầu tiên, chúng ta được Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết riêng - Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã tạo điều kiện mới để tỉnh ta phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được như vậy, chúng ta có quyền tự tin, tự hào khẳng định rằng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá: Nêu cao trách nhiệm, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng doàn ĐBQH tỉnh dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân khu dân cư phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Phóng viên: Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì công tác xây dựng các văn kiện là một nhiệm vụ rất quan trọng. Xin Đồng chí cho biết là thời gian qua Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có những đóng góp gì để góp phần xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng?

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng văn kiện là một công việc quan trọng, vì văn kiện là “linh hồn” của mỗi kỳ đại hội Đảng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định “Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”; cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ các chi bộ, đến đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và tại Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh bằng các hình thức phù hợp, nhằm phát huy tối đa trí tuệ của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội.

Có thể khẳng định, qua triển khai thực hiện, việc nghiên cứu, thảo luận và tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ở Đảng bộ tỉnh ta đã được tiến hành nghiêm túc; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia. Với trên 175 nghìn lượt ý kiến tham gia góp ý; đây thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh ta đối với những vấn đề lớn, trọng đại của Đảng, của đất nước.

Nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc đã làm nổi bật thêm những nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nên những dấu ấn nổi bật, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến thẳng thắn, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng Đảng rất cao, đã tham gia góp ý kiến với Đảng nhằm hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước với các dấu mốc quan trọng là đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đến năm năm 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá: Nêu cao trách nhiệm, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi lễ tiễn Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phóng viên: Kính thưa Đồng chí, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tâm thế như thế nào, mang theo những kỳ vọng và sẽ đóng góp những gì để góp phần vào thành công của Đại hội?

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh ta tham dự Đại hội lần này có 35 đại biểu. Cùng với 32 đại biểu được tín nhiệm được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; vinh dự cho Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh ta có sự tham gia của 03 đại biểu đương nhiên là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, đó là: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Mỗi đại biểu của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội lần này luôn ý thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước. Với hành trang là truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương, của truyền thống hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; với tâm thế tự tin, tự hào về những thành tích, kết quả mà tỉnh ta đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa chúng ta đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Mang trong mình khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của gần 230 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và 3,67 triệu người dân Thanh Hóa, mỗi đại biểu của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình, nội quy, quy chế và các quy định của Đại hội, đem hết tài năng, sức lực, đóng góp trí tuệ và phản ánh đầy đủ tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ và Quân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Cùng với những nỗ lực đóng góp cho thành công của Đại hội, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh cũng sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và những tư tưởng chỉ đạo của Đại hội để ngay sau khi trở về địa phương, đơn vị, sẽ cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo ra những chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với một mùa xuân mới đang về trên quê hương, đất nước; một kỳ Đại hội mới đã bắt đầu mang theo khát vọng, niềm tin và khí thế mới. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh ta sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc ta được diễn ra trong năm đầu tiên của thập kỷ thứ 3 ở thế kỷ XXI.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]