Cập nhật: 16:39 30/11/2020
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30 - 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 khóa XIX, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021; cho ý kiến vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Ngày 30 - 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 khóa XIX, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021; cho ý kiến vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 3 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX là hội nghị rất quan trọng. Tại hội nghị này các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Đồng thời, thảo luận và quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng với đó, các đại biểu cũng cho ý kiến và thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5 - 8 - 2020 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhằm nhanh chóng đưa các nghị quyết đi vào cuốc sống bằng những công trình, phần việc, lộ trình thời gian thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021.

Theo đó, năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 6,08%, có 21/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá).

Nổi bật trong số đó là, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả, nên đã sớm kiểm soát tốt tình hình, Thanh Hóa được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp.

Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong số các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện giãn cách xã hội, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định.

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung xây dựng Đề án và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5 - 8 - 2020 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021, báo cáo nêu rõ chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 với 3 phương án, gồm: Phương án 1, tăng trưởng GRDP ước đạt 9% trở lên; phương án 2 tăng trưởng GRDP ước đạt 11%; phương án 3 tăng trưởng GRDP ước đạt 13%. Trong 3 phương án trên, đề xuất lựa chọn phương án 2, là phương án vừa mang tính phấn đấu cao vừa có khả năng thực hiện hoàn thành. Cùng với đó là các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh - trật tự, xây dựng Đảng. Đồng thời, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và 9 giải trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID, không để dịch bệnh trở lại trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách để thể chế hóa Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5 - 8 - 2020 của Bộ Chính trị. Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phấn bổ ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5 - 8 - 2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và Trịnh Tuấn Sinh đã trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5 - 8 - 2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gợi ý thảo luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào 6 kết quả nổi bật trong năm 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra. Làm rõ hơn những kết quả đạt được và những nhân tố mới, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Các đơn vị làm tốt cần nêu ra những kinh nghiệm trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cần tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, yếu kém của năm 2020, đó là còn 6 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP; GRDP bình quân đầu người; huy động vốn đầu tư phát triển; giá trị xuất khẩu; giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm; số sản phẩm thương hiệu ít. Còn nhiều dự án có số dư vốn tạm ứng lớn, tiến độ hoàn ứng chậm; công tác giải phóng mặt bằng là khâu yếu trong triển khai thực hiện dự án. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao giảm sút so với các năm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa kịp thời, dứt điểm. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội ở một số đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện còn chậm...

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Đồng chí Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những điểm sáng, cách làm mới, sáng tạo, những nhân tố mới, điển hình mới và kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng với quyết tâm cao, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội và đạt kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,08%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng phân tích, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, như: Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp và việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn, chương trình, dự án đầu tư công chưa bảo đảm theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu, nhiều địa phương đạt thấp so với kế hoạch được giao; một số nguồn thu ngân sách giảm so với cùng kỳ; chất lượng giáo dục mũi nhọn giảm so với các năm trước...

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Giám đốc Sở Y tế phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021, các đại biểu đều thống nhất lựa chọn phương án 2, với chỉ tiêu tăng trưởng GRDP ước đạt 11% và tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp về cải thiện mội trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tăng thu ngân sách Nhà nước để tăng thêm nguồn cho đầu tư phát triển. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trạm y tế xã để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc về môi trường, trật tự an toàn xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần khẩn trương triển khai quán triệt, học tập đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ngày mai Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 khóa XIX tiếp tục thảo luận các nội dung quan trọng khác.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]