Cập nhật: 16:46 26/10/2020
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập, đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Chiều 26-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập, đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đồ họa: Quang Trung

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại phiên trù bị hôm nay, Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết các nội dung gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thống nhất chương trình, nội quy, quy chế Đại hội. Đại hội nghe Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp thu, quán triệt những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; nghe hướng dẫn phân tổ thảo luận và một số nội dung khác. Những nội dung trong phiên trù bị Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của Đại hội.

Đồng chí đề nghị: Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết định các công việc của đại hội đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại phiên trù bị Đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đồ họa: Quang Trung

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Nội quy Đại hội.

Tiếp đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 244 – QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Hướng dẫn số 03- HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời hướng dẫn phân tổ thảo luận và hướng dẫn một số nội dung khác của đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết luận phiên trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội. Đồng chí đề nghị trong những ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu tiếp tục nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung, đồng thuận, thống nhất cao, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trong Chương trình, Quy chế, Nội quy làm việc của Đại hội đã được thông qua, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Để chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lụt, vào cuối phiên trù bị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã kêu gọi các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Kết quả, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ với số tiền 635 triệu đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ ngày 26 đến 28/10. Phiên khai mạc Đại hội chính thức diễn ra vào sáng 27-10, sẽ được Báo Thanh Hóa điện tử cập nhật trực tuyến.

Nhóm PV XDĐ-NC

Tin liên quan:

Nhóm PV XDĐ-NC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]