Cập nhật: 11:01 23/07/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Sáng 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng 171 đại biểu chính thức đại diện cho 3.462 đảng viên trong Đảng bộ huyện Lang Chánh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,7%, tăng 2,4% so với giai đoạn 2011 - 2015, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 2.455 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 30 triệu đồng, gấp 1,9 lần năm 2015. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 7,09%, dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh trình bày báo cáo chính trị.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được triển khai sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phát triển Đảng được chăm lo, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 569 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.462 đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Với mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền; phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo trước năm 2025, đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lang Chánh đã đề ra 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Xác định 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm; Chương trình phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại, gia trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với dịch vụ. Xây dựng 2 khâu đột phá, gồm: Đột phá về công tác cán bộ và đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Các tham luận tại Đại hội đã tập trung phân tích, lãm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ huyện Lang Chánh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hôi, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân huyện Lang Chánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Lang Chánh cần đánh giá đúng, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng và lợi thế của địa phương, để đề ra phương hướng phát triển trước mắt và lâu dài, đưa huyện tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại họi.

Trong đó, cần khẩn trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường tích tụ ruộng đất; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp mà huyện có tiềm năng như khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản gắn với vùng nguyên liệu, phù hợp với quy hoạch và bảo đảm môi trường. Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống, nhất là dệt thổ cẩm, mây tre đan và nhân cấy các nghề mới phục vụ du lịch, gắn với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hoá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh. Quan tâm chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức. Quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, đảng viên người dân tộc ít người. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Diện đề nghị các đại biểu cần phát huy dân chủ, lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, để đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Ngày 24-7, ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Phong Sắc

Tin liên quan:
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển
  Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

  Kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển vững mạnh toàn diện.

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII

  Sáng 20-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển
  Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phúc

  Ngày 16-3, Đảng bộ xã Tân Phúc (Lang Chánh) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]