Cập nhật: 17:38 05/08/2021
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ ba, để xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Chiều 5-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ ba, để xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Sau cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian rất ngắn HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công 2 kỳ họp HĐND tỉnh, 3 phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, quyết định nhiều chương trình, chính sách quan trọng tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Phiên họp thứ ba là phiên họp chuyên đề để thảo luận, quyết định các nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự phiên họp nghiên cứu kỹ tài liệu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, nhằm hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh để sớm ban hành và triển khai thực hiện.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Trần Mạnh Long, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày các dự thảo.

Theo trình bày của lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản kế thừa Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII; Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và bám sát Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026, đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với tình hình mới.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Trên cơ sở gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các đại biểu đề nghị cụ thể hóa một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; bổ sung nội dung về chỉ đạo việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các kỳ họp không giấy tờ; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa để bổ sung nhiệm vụ hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; bổ sung nhiệm vụ thư ký của kỳ họp HĐND tỉnh để thống nhất giữa các văn bản và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Ngọc Duy, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Bên cạnh đó, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh cũng thống nhất cao đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đóng góp ý kiến một số nội dung về nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trong tổ chức, điều hành các kỳ họp của HĐND tỉnh và các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Cũng tại phiên họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Phiên họp thứ ba Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, HĐND tỉnh sẽ giám sát chuyên đề về việc thực hiện quản lý nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Các đơn vị được giám sát ở cấp tỉnh bao gồm: UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế. Ở cấp huyện, có 7 địa phương được giám sát gồm: Yên Định, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Nông Cống, Hà Trung, Lang Chánh và thị xã Nghi Sơn.

Về thời gian thực hiện, các đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo theo đề cương, gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trước ngày 30-8-2021. Từ ngày 31-8 đến ngày 10-9, đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh và sở, ngành, địa phương. Từ ngày 11-9 đến ngày 25-10, các đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại các đơn vị. Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết với HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021.

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều thống nhất về thành phần, số lượng thành viên đoàn giám sát, tổ giúp việc, hình thức giám sát.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm phiên họp thứ ba của Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh, để trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua.

Đối với những nội dung quan trọng khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục đôn đốc UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức phiên họp thứ tư của Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8-2021, để đầu tháng 9-2021 tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với Kế hoạch giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đôn đốc UBND tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các tài liệu báo cáo theo đề cương giám sát, đảm bảo yêu cầu về nội dung và đúng thời gian theo kế hoạch.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]