Cập nhật: 18:08 24/07/2020
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-7, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Thanh Hóa

Chiều 24-7, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, tổng số vốn được Thủ tướng Chính phủ thông báo kế hoạch năm 2020 cho tỉnh Thanh Hóa là 9.705,8 tỷ đồng; số vốn đã được giao kế hoạch chi tiết là 9.085,8 tỷ đồng; số vốn còn lại chưa giao kế hoạch chi tiết 620 tỷ đồng. Trong tổng số vốn Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch chi tiết cho tỉnh, đến nay HĐND tỉnh đã thông qua và UBND tỉnh đã giao kế hoạch chi tiết là 9.060,1 tỷ đồng, bằng 99,7% số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; số vốn còn lại chưa giao kế hoạch chi tiết là 25,7 tỷ đồng.

Theo tổng hợp số liệu của Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, đến ngày 22-7-2020, tổng kế hoạch vốn năm 2020 đã giải ngân là 5.301 tỷ đồng, đạt 54,6% so với kế hoạch năm 2020 theo thông báo của Trung ương (đạt 58,3% nếu so với số vốn đã được giao kế hoạch chi tiết). Theo tổng hợp trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 22-7-2020, tỉnh Thanh Hóa hiện đứng thứ 10 trong số 126 cơ quan, đơn vị và đứng thứ 6 trong số 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, căn cứ Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Chính trị thông qua, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn 2021 - 2025, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỷ đồng trở lên. Giai đoạn 2026 – 2030, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 900.000 tỷ đồng trở lên. Mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; nông nghiệp; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hoá, thể thao; một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; nơi người dân có mức sống cao, các giá trị di sản văn hoá và lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa có một số đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm giải quyết, gồm: Về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các cơ chế, chính sách, đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo Tổng Cục Thống kê sớm hướng dẫn các địa phương chuyển đổi năm 2020 là năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh, làm cơ sở hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2020, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, rút ngắn thời gian trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Về đầu tư công, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp, bố trí phần vốn ngân sách Trung ương còn thiếu của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, với tổng số vốn còn thiếu là 5.548 tỷ đồng để địa phương phân bổ cho các dự án để triển khai thực hiện.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thông báo tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2021, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét bố trí vốn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng, với tổng vốn đầu tư khoảng 33.580 tỷ đồng...

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc kêu gọi các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn ngân sách Trung ương khoảng 7.800 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm (hoặc) đồng ý cho phép tỉnh Thanh Hóa được vay không tính lãi suất, thời hạn trả nợ sau 10 năm với tổng số vốn khoảng 15.000 tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp do Trung ương quản lý (các quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính ngoài ngân sách, tài trợ của các tổ chức quốc tế, ngân hàng phát triển…) để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội trong KKT Nghi Sơn...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vừa được Bộ Chính trị đồng ý ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua và cho rằng tỉnh Thanh Hóa đã và đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ, đồng thời tin tưởng Thanh Hóa sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất ấn tượng với những kết quả đạt được của tỉnh trong 6 tháng và cho rằng: Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19; song sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có hiệu quả các giải pháp trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, nên kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt một số kết quả nổi bật, như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3,7%; tuy thấp hơn cùng kỳ những năm gần đây, nhưng là mức tăng trưởng khá cao so với các tỉnh. Huy động vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 62.841 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 9,7% so với cùng kỳ, bằng 40% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 22-6-2020 đạt 4.816 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch; đứng thứ 6 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 sau khi Chính phủ công bố hết giãn cách xã hội. Tại hội nghị, đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 34 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký 341.935 tỷ đồng, tương đương 15 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút được 90 dự án đầu tư trực tiếp (12 dự án FDI), với tổng số vốn đăng ký 16.203 tỷ đồng và 327,3 triệu USD.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đã chỉ ra những hạn chế trong việc thu hút đầu tư, công tác giải ngân đầu tư công để tỉnh Thanh Hóa tập trung khắc phục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về định hướng phát triển, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với những giải pháp mà tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng trong Đề án về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho rằng: Thanh Hóa cần dựa trên tiềm năng thế mạnh của tỉnh và khả năng kết nối để định vị lại, nhằm xây dựng Thanh Hóa với tầm cao hơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của tổ quốc.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Trong định hướng phát triển tỉnh Thanh Hóa, cần chủ động, tự hoạch định tương lai của mình; cần tập trung phát triển về phía Đông (hạ tầng, đô thị, kinh tế biển...) của tỉnh, đẩy nhanh việc hoàn thành tuyến đường ven biển; đảm bảo được đầy đủ hệ thống an sinh xã hội vùng phía Tây. Quan tâm đầu tư hạ tầng hành lang kinh tế dựa trên tuyến hành lang giao thông. Cần chú đến việc xây dựng mô hình nông nghiệp hiệu quả cao, tập trung vào giá trị sản xuất và sản lượng. Đa dạng hóa các nhà đầu tư, cùng với đó quan tâm quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai; đặc biệt chú ý đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, để chủ động nguồn nhân lực.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Thanh Hóa muốn thực sự trở thành cực tăng trưởng mới cần phải có hoạch định và quyết tâm cao để định hướng tương lai, phải có có tư duy lớn, khát vọng lớn, ước mơ cao hơn, cần xây dựng mục tiêu giai đoạn tới có mức tăng trưởng cao với 11%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên.

Đối với một số kiến nghị tỉnh của tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ bản đồng tình và trực tiếp trả lời, đồng thời hứa sẽ nghiên cứu để giúp tỉnh có những cơ chế chính sách phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu buổi làm việc.

Phát biểu tại tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trân trọng cám ơn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và các thành viên trong đoàn và nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để tỉnh phát triển. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu lên một số định hướng lớn của tỉnh trong giai đoạn tới và mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm giúp đỡ để tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Thế và lực của Thanh Hóa hiện nay đang cần có nguồn lực đầu tư rất lớn nên rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và mạnh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng các đối tượng chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh số tiền 200 triệu đồng.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng các đối tượng chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh số tiền 200 triệu đồng.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]