18:35 02/06/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Gặp mặt và nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn đợt 3, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh viết tiếp những trang sử hào hùng của quê hương, hiện thực hoá khát vọng và mong mỏi của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đã nuôi dưỡng, đưa Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thử thách; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Gặp mặt và nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn đợt 3, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh viết tiếp những trang sử hào hùng của quê hương, hiện thực hoá khát vọng và mong mỏi của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đã nuôi dưỡng, đưa Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thử thách; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu, đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Chiều 2-6, tại TP Sầm Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ nguyên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cán bộ nguyên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố dự buổi nói chuyện.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, TP Sầm Sơn.

Đây là đợt thứ 3 và cũng là đợt cuối của năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức gặp mặt các cán bộ nguyên là lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị, thành phố đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Trong 3 đợt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức gặp mặt, nói chuyện với gần 1.000 cán bộ đã nghỉ hưu; thể hiện tình cảm, sự trân trọng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đã nghỉ hưu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng thông tin những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng được gặp các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn; đồng thời nêu rõ: Trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hoá có nhiều thời cơ, thuận lợi; nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, trong đó có những thách thức chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; cùng với những tiền đề đã được các thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước đã dày công xây dựng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa đã tiếp tục nỗ lực đoàn kết, hiện thực hoá các định hướng lớn đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao, nằm trong tốp đầu cả nước. Các lĩnh vực kinh tế đều có chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc với nhiều thành tích nổi bật. Nhất là trong những tháng đầu năm 2023, mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn, song tỉnh Thanh Hoá đã đạt được nhiều kết quả, thành tích rất quan trọng về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của Thanh Hoá ước đạt trên 7%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước. Điều này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân ngày càng được củng cố, bồi đắp. Vai trò, vị thế của Thanh Hoá đối với Trung ương và các tỉnh, thành bạn ngày càng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Những kết quả này là sự kết tinh, là thành tựu của cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu lâu dài của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; trong đó, có sự đóng góp của các đồng chí là lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp của các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh viết tiếp những trang sử hào hùng của quê hương; hiện thực hoá khát vọng và mong mỏi của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đã nuôi dưỡng, đưa Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thử thách; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn

Các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quê hương Thanh Hoá anh hùng; thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu; Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quyết tâm tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất; tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa nội lực, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, xây dựng Thanh Hoá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; tiếp tục làm cao dày thêm những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã và đang nỗ lực xây đắp.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]