14:05 12/05/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Ngày 12-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghe nhà thầu Hàn Quốc báo cáo tiến độ thi công Công trình đầu mối kênh De thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

Cùng đi có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra các công trình đầu mối kênh De thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra các công trình gồm: Công trình đầu mối kênh De thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1), tại xã Minh Lộc và xã Phú Lộc (Hậu Lộc); Trạm bơm Hà Hải thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1), tại xã Hà Hải (Hà Trung); Công trình Đầu mối sông Lèn thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1) tại xã Nga Thuỷ (Nga Sơn); Dự án tu bổ, khắc phục trọng điểm xung yếu tuyến đê tả sông Càn đoạn từ Km7+480 đến Km8+720 xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tại xã Nga Điền (Nga Sơn); Công trình Đầu mối sông Càn thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1) tại xã Nga Phú (Nga Sơn).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến kiểm tra công trình Trạm bơm Hà Hải thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến kiểm tra công trình Đầu mối sông Lèn thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến kiểm tra Dự án tu bổ, khắc phục trọng điểm xung yếu tuyến đê tả sông Càn đoạn từ Km7+480 đến Km8+720 xã Nga Điền (Nga Sơn).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến kiểm tra Công trình Đầu mối sông Càn thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai.

Đây đều là những công trình triển khai chậm tiến độ với lý do liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, vấn đề an ninh trật tự, năng lực một số nhà thầu phụ yếu…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghe nhà thầu báo cáo về tiến độ và quá trình triển khai thi công.

Tại các điểm đến kiểm tra, nhà đầu tư, nhà thầu đã báo cáo về tiến độ và quá trình triển khai thi công. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận hiện trạng và những kiến nghị của nhà thầu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo các huyện và nhà thầu thi công.

Qua kiểm tra thực tế tại các dự án, công trình và nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai là một trong những dự án lớn, đa mục tiêu, vừa ngăn mặn, giữ ngọt, cải tạo môi trường sinh thái, tăng cường hệ thống hạ tầng về giao thông, thủy lợi và tạo cảnh đẹp cho khu vực vùng dự án. Thời gian vừa qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà thầu Hàn Quốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để triển khai thi công. Tuy nhiên, dự án thi công rất chậm, liên quan đến một số vướng mắc đã được nhà thầu và địa phương báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Lãnh đạo các huyện và nhà thầu thi công dự buổi làm việc.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của dự án là nhằm phục vụ trực tiếp quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân trong vùng dự án. Các huyện có dự án cần phải tham gia vào quá trình thực hiện dự án và tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao cho các đơn vị thi công theo cam kết tiến độ. Đồng thời quan tâm bố trí tái định cư, tạo sinh kế cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự để nhà thầu triển khai thi công thuận lợi. Khi dự án vận hành, cần tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ cho lực lượng chịu trách nhiệm quản lý, vận hành.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chủ đầu tư, nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là thông tin về quá trình thi công. Nhà thầu Hàn Quốc cần phải vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa có những biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân vùng dự án, vừa đảm bảo chất lượng về kỹ thuật và tính thẩm mỹ của công trình.

Cùng với đó, cần quan tâm đến biện pháp hoàn trả lại các công trình dân sinh bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Đồng thời, cần thường xuyên giữ chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công để báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung giải quyết; phấn đấu trước ngày 3-2-2024 đưa các công trình vào sử dụng.

Trong thời gian công trình đầu mối kênh De đang thi công, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu địa điểm để cho tàu thuyền neo đậu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2023.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]