Cập nhật: 17:07 23/11/2020
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23 - 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Ngày 23 - 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Trung ương Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năn 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ những kết qủa đạt được trong năm 2020, những điểm sáng, cách làm mới, sáng tạo, những nhân tố mới, điển hình mới và kinh nghiệm mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân tích, làm rõ về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn; kết quả đạt được trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới, sản phẩm OCOP; việc giữ vững an ninh - trật tự tại các địa phương...

Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội và đạt kết quả tích cực, có 21/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá).

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,08%, cao nhất trong số các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào sự ổn định và giữ vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19. Giá trị sản xuất toàn nghành ước đạt 29.129 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tích cực, năm 2020 có thêm 2 huyện, 56 xã đạt chuẩn NTM, 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Toàn tỉnh hiện có 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 397 xã, 967 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt kết quả bước đầu, có 59 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng, đang trình Trung ương thẩm định, công nhận 2 sản phẩm đạt 5 sao.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 28.967 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện giãn cách xã hội, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhanh hơn cùng kỳ, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, nhiều dự án hạ tầng được khởi công, triển khai thực hiện.

Công tác phòng, chống COVID-19 được tập trung lãnh đạo kịp thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, sớm kiểm soát tốt hình dịch bệnh trên địa bàn, được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống dân cơ bản ổn định.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống trị tiếp tục được đổi mới. Đặc biệt, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng phân tích, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, như: Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp còn chậm; tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn, chương trình, dự án đầu tư công chưa bảo đảm theo quy định. Công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu, nhiều địa phương đạt thấp so với kế hoạch được giao.

Sau Đại hội, một số Đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở chưa tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời.

Chương trình OCOP tuy có nhiều sản phẩm được chứng nhận nhưng chưa phát triển được thương hiệu; một số dự án đầu tư còn dư ứng lớn.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà tuy đã có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn chưa đồng đều và thiếu bền vững. Nhiều địa phương chưa làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, gây bức xúc trong dư luận.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2021, trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình và bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng 3 phương án tăng trưởng, dựa trên các kịch bản về tình hình dịch bệnh COVID - 19 trên thế giới và trong nước, trong đó phương án 2 được tất cả các ý kiến thống nhất lựa chọn.

Theo kịch bản này, trong trường hợp đại dịch COVID - 19 cơ bản được khống chế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương hàng hóa trên thế giới từng bước được khôi phục, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đạt 11% trở lên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng cho rằng, phương án này vừa thể hiện quyết tâm phấn đấu cao của tỉnh, vừa đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng cần phải sẵn sàng các kịch bản dự phòng để phản ứng kịp thời khi tình hình thực tế có diễn biến mới.

Về các giải pháp trọng tâm năm 2021, các ý kiến thảo luận đều nhấn mạnh cần phải tạo đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, vì có mặt bằng “sạch” thì mới thu hút được các nhà đầu tư, triển khai được các dự án, từ đó tạo thêm việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và bổ sung nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Để làm tốt công tác này, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, phải có chế tài đủ mạnh để xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm, không tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến cũng tập trung thảo luận về các giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, tăng cường thu hút đầu tư. Cùng với đó là các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã làm rõ tình hình, kết quả nổi bật của tỉnh và cả những hạn chế, yếu kém trong năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội và đạt kết quả tích cực.

Nêu rõ 6 kết quả nổi bật trong năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa khẳng định: Những kết quả đó đã tạo không khí phấn khởi và củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, Nhân dân cũng đang dõi theo với mong mỏi, kỳ vọng về những bước đi lên của tỉnh trong những năm tới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thanh Hóa bước vào giai đoạn mới với quyết tâm và nỗ lực cao hơn.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh: Có những mục tiêu, chỉ tiêu mà chúng ta chưa đạt do nguyên nhân khách quan, nhưng nếu chúng ta nỗ lực và sáng tạo nhiều hơn thì có thể sẽ đạt kết quả cao hơn. Đây là bài học cần được soi chiếu trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cần phải đánh giá sát tình hình quốc tế, trong nước, đặc biệt là tình hình trong tỉnh, làm rõ thời cơ thuận lợi để tạo phấn khởi và niềm tin cho cán bộ, Nhân dân, những khó khăn, thách thức để chủ động có giải pháp khắc phục, vượt qua.

Đối với phương án tăng trưởng kinh tế năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với phương án 2, vì mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên đã thể hiện tính phấn đấu, vừa có tính khả thi. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, một số chỉ tiêu cụ thể cần phải có tính phấn đấu cao hơn, ví dụ chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng thống nhất với 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong năm tới đã đề cập trong báo cáo, gồm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, công tác thể chế hóa, cải cách hành chính và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng hàng đầu, phải làm sao phát huy được truyền thống đoàn kết, thống nhất, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương.

Về các giải pháp trọng tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị trên từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ phải có giải pháp phù hợp, tạo đột phá mới, có sản phẩm cụ thể.

Ngay trong năm 2021, UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát các dự án hạ tầng khu công nghiệp, nhất là Khu kinh tế Nghi Sơn, đảm bảo đầu tư tập trung, phát huy hiệu quả nguồn vốn, kiên quyết xử lý tình trạng dư ứng lớn, các dự án giữ đất nhưng chậm triển khai. Cần phải đeo bám quyết liệt để thực hiện bằng được các dự án lớn. Tập trung xử lý nợ đọng tiền đất, đảm bảo thu ngân sách, gắn với thực hành tiết kiệm. Sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhất là đất đai, khoáng sản, tránh thất thoát, lãng phí và đảm bảo phát triển bền vững.

Giải quyết tốt các bức xúc về an ninh - trật tự, môi trường, an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đầu nhiệm kỳ có rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu, nhất là triển khai nghị quyết và chuẩn bị cho công tác bầu cử, do vậy cần phải tập trung rất cao. Cùng với đó, phải rà soát, bổ sung các quy chế, quy định quản lý cán bộ, đảng viên, quy chế làm việc, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách và đề nghị kéo dài hiệu lực; điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tờ trình về sửa đổi (lần 2) Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa. Chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]