10:33 30/03/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Sáng 30-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tờ trình xin ý kiến ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có tờ trình xin ý kiến ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ: Sau hơn 8 năm thực hiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND ngày 26-9-2014 của UBND tỉnh và quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 của UBND tỉnh, đã bộc lộ một số điểm bất cập, như: Một số cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không phù hợp với quy định mới tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18-12-2020 của Chính phủ và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21-4-2020 của Chính phủ. Mức bồi thường, hỗ trợ không còn phù hợp với thời điểm hiện nay, thấp hơn so với các tỉnh lân cận, như: Nghệ An, Ninh Bình và Hòa Bình.

Một số quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được luật đất đai quy định nhưng chưa được quy định cụ thể tại Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 và Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 của UBND tỉnh, dẫn đến chưa có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ việc nêu lên những vấn đề còn bất cập, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nêu quan điểm cần Ban hành quyết định mới thay thế cho 2 quyết định, gồm: Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 và Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 của UBND tỉnh, mà không điều chỉnh, bổ sung.

Hệ thống và cụ thể hóa các quy định trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất, đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện.

Chính sách mới được ban hành không ảnh hưởng lớn đến tổng mức đầu tư của các dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tạo điều kiện thuận lợi và sự đồng thuận của người dân trong quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Quy định cũng nêu lên nguyên tắc nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26-2-2014 của Chính phủ, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đúng thẩm quyền, trách nhiệm ban hành của UBND tỉnh; không làm thay đổi bản chất, nội dung các quy định của pháp luật đã được ban hành. Các mức hỗ trợ được quy định không vượt quá mức trần do Chính phủ quy định và tương đương với các tỉnh lân cận.

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 và Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 của UBND tỉnh) gồm 4 Chương, 36 Điều (tăng 16 điều so với quy định trước đây).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận nội dung, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chuẩn bị nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, để thay thế 2 quyết định 3161 và 3162. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị để nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc, những điểm không phù hợp với tình hình thực tế nhằm phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Qua ý kiến phát biểu của các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh nội dung quy định, phải làm sao cho dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu và ký ban hành sớm quy định để đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đáp ứng sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án và ban hành Nghị quyết về “Đẩy mạnh, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]