Cập nhật: 14:17 16/03/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Ngày 16-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số địa phương có liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh trình bày Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2021-2025.

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh và sự ủng hộ của Nhân dân, KKT Nghi Sơn và các KCN đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật là: KKT Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng từ 18.611,8 ha lên 100.000 ha và phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07-12-2018. Hạ tầng kỹ thuật - xã hội quan trọng được quan tâm đầu tư bảo đảm đồng bộ, hiện đại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Các đại biểu dự hội nghị.

Một số dự án công nghiệp lớn, trọng điểm đã hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh như: Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ăn, Dây chuyền 1 Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn, Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương…

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính được đẩy mạnh, đã thu hút đầu tư nhiều dự án quy mô lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 với tổng mức đầu tư 2.793 triệu USD, Khu bến container và khu hậu cần cảng với 6.100 tỷ đồng, Bến cảng tổng hợp Long Sơn với 2.300 tỷ đồng...

Việc phát triển các KCN có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành quy hoạch chi tiết một số KCN mới như: Bãi Trành, Ngọc Lặc, Thạch Quảng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KKT, KCN được đảm bảo. KKT Nghi Sơn và các KCN đã và đang trở thành động lực quan trọng, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và là một trong những nhân tố quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2021-2025 các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng trong những nhiệm kỳ gần đây KKT Nghi Sơn và các KCN đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt so với tiềm năng, lợi thế mà KKT Nghi Sơn và các KCN đang có. Sau hơn 16 năm thành lập và phát triển, hạ tầng kỹ thuật - xã hội KKT Nghi Sơn và các KCN vẫn còn thiếu và yếu, công tác lập quy hoạch còn chậm, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư còn chưa cao...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được cũng như thời cơ, vận hội mà KKT Nghi Sơn và các KCN đang có, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo chương trình cần phải trả lời được các câu hỏi đó là: KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có điểm mạnh gì, điểm yếu gì? Cơ hội, thách thức, sức cạnh tranh của KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gì khác với các KCN của các tỉnh khác trong cả nước?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Trong chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2021-2025 cần phải giải quyết được cái yếu kém nhất, tồn tại nhất, hạn chế lớn nhất của KKT Nghi Sơn và các KCN hiện nay trên địa bàn tỉnh. Và phải trả lời được câu hỏi KKT Nghi Sơn và các KCN đã thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư chưa? Nguyên nhân nào mà sau 16 năm Nghi Sơn vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Cần chọn khâu nào, điểm nhấn nào để làm bộ mặt của Nghi Sơn thay đổi trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2021-2025 sau khi ban hành đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần xác định cụ thể công tác lập quy hoạch, quy hoạch chi tiết các phân khu tại khu KKT Nghi Sơn và các KCN. Công tác xúc tiến đầu tư cũng cần có tư duy mới, cách làm mới để đón được dòng vốn đầu tư trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cần phải phân nhóm các dự án đã đầu tư, đang đầu tư và sẽ đầu tư. Cùng với đó phải quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, triển khai một số mặt bằng sạch để đón các nhà đầu tư đến đầu tư tại KKT Nghi Sơn và các KCN; triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng khu tái định cư cần đi trước một bước.

Các ý kiến cũng cho rằng trong chương trình cần phải nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của KKT Nghi Sơn làm gì, KCN Lam Sơn - Sao Vàng làm gì, KCN Bỉm Sơn làm gì... để tạo thành các khu kinh tế động lực cho phát triển.

Song song với việc trả lời những câu hỏi được đặt ra, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2021-2025 cần phải chọn một số mặt bằng KCN để triển khai đầu tư tạo mặt bằng sạch. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, có chính sách kêu gọi nhà đầu tư vào hạ tầng.

Cần phải khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, trong quản lý Nhà nước về xây dựng, quản lý Nhà nước về đất đai và thi công hoàn chỉnh các tuyến đường giao thông trọng điểm trong KKT Nghi Sơn đang dở dang, hoàn thành trong năm 2021.

Các KCN cần phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để tạo sự hấp dẫn thu hút đầu tư. Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn đang triển khai, chậm tiến độ. Có giải pháp về huy động nguồn vốn, nguồn lực, thứ tự ưu tiên đầu tư cho dự án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là một chương trình rất lớn, với mong muốn là 1 trong 6 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm tạo ra sự đột phá mới của tỉnh. Trong những nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã nỗ lực cố gắng để xây dựng KKT Nghi Sơn và các KCN có nhiều bước phát triển như hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở ngành tổ chức xây dựng chương trình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn cần tiếp thu và hoàn thiện lại Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2021-2025.

Trong chương trình cần xác định rõ được tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế khác biệt của KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Cơ quan soạn thảo cần bám sát các văn kiện của Đại hội để xây dựng KKT Nghi Sơn trở thành cực tăng trưởng mới, động lực mới, nơi quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của chương trình, cơ quan soạn thảo cần phải tách riêng chức năng, nhiệm vụ của từng khu: KKT Nghi Sơn làm những gì, KCN Lam Sơn - Sao Vàng làm những gì, KCN Bỉm Sơn làm gì... để thấy được bức tranh phát triển KCN trên địa bàn tỉnh.

Với tầm rất quan trọng của chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cơ quan soạn thảo cần phải tính toán cụ thể, sát với thực tế, đề ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể, có địa chỉ và đưa ra được những mốc thời gian hoàn thành trong công tác lập và quản lý quy hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất nhấn mạnh đến vấn đề đặt biệt quan trọng trong việc lập quy hoạch và đề nghị cần mời nhà quy hoạch có tầm nhìn để thực hiện lập quy hoạch ở KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải quan tâm đến vấn đề giao thông đối nội, đối ngoại, cảng biển, cấp thoát nước và xử lý môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư… phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, có địa chỉ.

Đối với những công trình đang dừng kỹ thuật, công trình dở dang cần phải tập trung tổ chức đẩy nhanh thi công để hoàn thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong chương trình cần phải quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư; tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, nguồn nhân lực, tính toán lại các nguồn lực có tính khả thi, quan tâm đến việc huy động từ các doanh nghiệp, vốn tín dụng, các thành phần kinh tế...

Chương trình cũng cần phải tỏ rõ với các nhà đầu tư là tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tâm huyết góp phần vào sự xây dựng phát triển Thanh Hóa. Có thái độ kiên quyết trong việc thu hồi dự án, đối với nhà đầu tư không đủ năng lực, làm ảnh hưởng đến sự phát triển đi lên của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa nêu rõ: Đây là chương trình rất quan trọng góp phần vào việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trở lên mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, vì thế Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành hoàn thiện và trình lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]