02/06/2023 06:00
(Baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay với các tin chính như sau: Thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU; Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn của Thanh Hóa cao hơn bình quân cả nước; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai, quản lý, thi công các dự án đường bộ cao tốc...
BTH

Tắt [X]