(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Hà Trung thường xuyên quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân ngay từ cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Hà Trung tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, huyện Hà Trung thường xuyên quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân ngay từ cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Hà Trung tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáoHuyện Hà Trung tăng cường giải quyết thủ tục hành chính nhằm hạn chế nảy sinh bức xúc, đơn thư vượt cấp.

Năm 2022, huyện Hà Trung đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định của Đảng, Nhà nước, tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 1957/UBND-TTr ngày 22-7-2022 về tổ chức quán triệt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đến cơ quan, UBND các xã, thị trấn; đồng thời, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; duy trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân theo đúng quy định. Cùng với đó, chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho cán bộ, Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày pháp luật, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, trang thông tin điện tử..., góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về KNTC.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, UBND huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn; bố trí tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc hành chính trong tuần để tiếp nhận xử lý kịp thời các đơn, thư của công dân. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo huyện theo lịch định kỳ hàng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, phản ánh, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc phức tạp, đông người từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để người dân bức xúc tạo thành điểm nóng; kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Với việc thực hiện các giải pháp quyết liệt, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC ở huyện Hà Trung đã có chuyển biến tích cực. Năm 2022, trên địa bàn huyện đã tiếp 482 lượt với 632 người (cấp huyện 132 lượt với 282 người, cấp xã 350 lượt với 350 người); trong đó có 23 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo và 456 đơn kiến nghị, phản ánh; có 419 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn và có 63 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Ngoài những cuộc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND huyện còn dự để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân tại 7 cuộc khiếu kiện đông người, phức tạp. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan về đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và một số chính sách của Nhà nước. Sau khi tiếp nhận đơn thư, Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung công dân KNTC, phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền; báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc về UBND huyện theo dõi, chỉ đạo. Các đơn, thư được xử lý, giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thời gian tới, các ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC, nhất là Luật Tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ngay từ cơ sở; bố trí cán bộ, công chức có năng lực, có kinh nghiệm tập trung cho việc xác minh đơn, thư của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công khai, minh bạch kết quả giải quyết các vụ việc KNTC, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin với Nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Công Quang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]