(Baothanhhoa.vn) - Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh xác định nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở mỗi địa phương nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh xác định nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở mỗi địa phương nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dânNgười dân xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn trong buổi gặp gỡ đối thoại với chính quyền xã.

Đầu năm 2022, bà Dương Thị Thơm ở tổ dân phố Xuân Phú, phường Trung Sơn có đơn khiếu nại gửi đến UBND TP Sầm Sơn về việc gia đình bà có thửa đất số 34, tờ bản đồ số 09, diện tích 418,6m2 sử dụng để ở từ trước năm 1980 tại phường Trung Sơn. Diện tích đất trên thuộc phạm vi thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam sông Mã. Theo đó, UBND TP Sầm Sơn đã có quyết định thu hồi nhưng chỉ bồi thường 336m2 đất ở, còn 82,6m2 là đất trồng cây lâu năm là không đúng. Khiếu nại của bà Thơm đã được Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn giải quyết tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1134/QĐ-UBND, ngày 8-3-2022, với nội dung là khiếu nại không có cơ sở. Không đồng tình với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, bà Thơm có đơn tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh. Với tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh xác minh khiếu nại vụ việc. Từ kết quả xác minh của Thành tra tỉnh và các căn cứ pháp lý trong Luật Đất đai, ngày 27-4-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Thơm. Trong quyết định nêu rõ việc bà Thơm khiếu nại đề nghị UBND TP Sầm Sơn công nhận và bồi thường diện tích 82,6m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở là có cơ sở. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Sầm Sơn thu hồi, bồi thường đối với phần diện tích 82,6m2 là đất ở cho gia đình bà Thơm theo quyết định.

Tương tự, đầu tháng 10-2022 ông Nguyễn Viết Hưng ở tiểu khu 2, phường Hải Hòa có khiếu nại đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn bồi thường, hỗ trợ diện tích 17,9m2 thuộc một phần thửa đất số 1250, tờ bản đồ địa chính số 41, tờ trích lục số 03 là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở; thời điểm hình thành trước ngày 18-12-1980 khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (cũ). Khiếu nại của ông Hưng đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết tại Quyết định số 9726/QĐ-UBND, ngày 7-10-2022, với nội dung ông Hưng khiếu nại là đúng một phần với diện tích 1,1m2; còn lại 16,8m2 thuộc đất giao thông thủy lợi không được bồi thường. Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Hưng đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra tỉnh và các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, ngày 24-11-2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Hưng. Trong đó nêu rõ việc ông Hưng khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 17,9m2 đất là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, thời điểm hình thành trước ngày 18-12-1980 là có cơ sở. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn điều chỉnh quyết định thu hồi đất, phê duyệt quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với hộ ông Hưng theo đúng quy định hiện hành.

Đây là hai ví dụ trong rất nhiều vụ việc KNTC đã được Chủ tịch UBND tỉnh, cũng như chính quyền các cấp giải quyết trong thời gian qua, đem lại niềm tin cho Nhân dân. Quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, dự án về dịch vụ thương mại... có thu hồi không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh ở cơ sở khiến người dân bức xúc dẫn đến KNTC. Các vụ việc KNTC chủ yếu về lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, tranh chấp đất đai trong nội bộ Nhân dân, tiến độ xây dựng hạ tầng các mặt bằng quy hoạch tái định cư, công tác quản lý tài chính ở một số đơn vị. Trong năm 2022, có 14.148 lượt người dân đến cơ quan hành chính Nhà nước KNTC, kiến nghị, phản ánh, tăng 14,04% so với năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18-12-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 8-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Với tinh thần “gần dân, sát dân”, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, trong năm 2022 các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tiếp 16.381 lượt người và 11.683 vụ việc, tăng 11,58% so với năm 2021. Đồng thời, Ban tiếp công dân tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 579 lượt người. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân cũng được các cơ quan hành chính trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền. Năm 2022, các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tiếp nhận 12.974 đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung khiếu nại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, chế độ BHXH, chính sách người có công, bình xét hộ nghèo. Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 7.367/7.690 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95,79%. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 6,853 tỷ đồng; trả lại cho tổ chức, cá nhân 15.538,4 triệu đồng, 1.414m2 đất; bảo vệ quyền lợi cho 50 cá nhân, 4 tổ chức; kiến nghị xử lý trách nhiệm 18 người, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, giảm bớt tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường ổn định, củng cố niềm tin của Nhân dân với các cấp chính quyền.

Bài và ảnh: Trần Thanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]