(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 169/KH-UBND về việc triển khai thực hiện thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 169/KH-UBND về việc triển khai thực hiện thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Thanh Hóa.

Thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019

Ảnh minh họa.

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cấp trong lĩnh vực nước sạch nông thôn, đáp ứng nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chế độ báo cáo thống kê nghành nông nghiệp và PTNT; đồng thời áp dụng Bộ chỉ số để theo dõi, đánh giá hiện trạng hộ gia đình sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh; làm căn cứ thẩm định, xác định xã đạt chỉ tiêu 17.1 - Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, tập huấn triển khai hướng dẫn thu thập, cập nhật Bộ chỉ số cho 27 huyện, thị xã, thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; thu thập, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả điều tra Bộ chỉ số; kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều tra Bộ chỉ số. Trong quá trình các xã điều tra, thu thập số liệu, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh phối hợp với UBND huyện thực hiện kiểm tra, giám sát việc điều tra, thu thập thông tin Bộ chỉ số của các xã; hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc trong quá trình điều tra tại các địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp, lập kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và VPĐP NTM cấp huyện, UBND xã tham gia hỗ trợ và thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số; phối hợp Sở Y tế ban hành văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Trung tâm Y tế cấp huyện phối hợp, cung cấp số liệu về việc kiểm định chất lượng nước theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14-12-2018 của Bộ Y tế để cập nhật thông tin Bộ chỉ số; trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả cập nhật Bộ chỉ số để sử dụng trong công tác quản lý nhà nước, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và cung cấp số liệu cho các đơn vị trong tỉnh.

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh là cơ quan thường trực giúp Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin Bộ chỉ số; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn hướng dẫn thực hiện kế hoạch về việc triển khai thực hiện cập nhật thông tin Bộ chỉ số để các đơn vị nắm bắt rõ hơn về công tác tập huấn, thu thập, tồng hợp số liệu và kinh phí thực hiện cập nhật Bộ chỉ số. Lập kế hoạch thực hiện và kế hoạch ngân sách thực hiện, cập nhật thông tin Bộ chỉ số hàng năm đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình UBND tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) phân bổ kinh phí thực hiện. Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các huyện/xã phương pháp thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin Bộ chỉ số; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT gửi công văn đề nghị ngành y tế, đôn đốc phòng nông nghiệp cấp huyện báo cáo tiến độ thực hiện cập nhật thông tin Bộ chỉ số. Trực tiếp thu thập, cập nhật thông tin về hiệu quả và tính bền vững của các công trình cấp nước liên huyện. Tổ chức các chuyến công tác thực địa nhằm kiểm tra, và đánh giá tiến độ, kết quả thu thập, cập nhật thông tin Bộ chỉ số của cấp huyện, xã. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND cấp huyện thu thập thông tin về chất lượng nước và tình trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung để cập nhật vào Bộ chỉ số. Tổng hợp kết quả Bộ chỉ số theo các biểu mẫu quy định, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả Bộ chỉ số.

UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cho phòng nông nghiệp và PTNT chủ trì, tham mưu cho UBND huyện thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện hàng năm theo các biểu mẫu điều tra. Phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh để tổ chức tập huấn và thu thập cập nhật, tổng hợp thông tin Bộ chỉ số, thông tin về chất lượng nước và tình trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện. Chỉ đạo trung tâm y tế huyện/phòng y tế cung cấp số liệu về xét nghiệm chất lượng nước sạch trên địa bàn huyện; thu thập, cập nhật thông tin về hiệu quả và tính bền vừng của các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thu thập, cập nhật thông tin Bộ chỉ số của cấp xã; tổng hợp kết quả Bộ chí số theo các biểu mẫu quy định, làm báo cáo và trình UBND huyện phê duyệt để báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh).

UBND cấp xã chỉ đạo, thực hiện công tác thu thập thông tin cập nhật Bộ chỉ số hàng năm theo Biểu mẫu điều tra trên địa bàn xã; phân công cho cán bộ xã phụ trách các hoạt động có liên quan đến cập nhật Bộ chỉ số; báo cáo kết qua cập nhật Bộ chỉ số cho UBND huyện để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]