(Baothanhhoa.vn) - Là một ngành đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, khoáng sản... vì vậy, nhiều năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đưa công tác quản lý TN&MT trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, đúng pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường

Là một ngành đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, khoáng sản... vì vậy, nhiều năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đưa công tác quản lý TN&MT trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, đúng pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Theo đó, hàng năm, cùng với việc chủ động ban hành kế hoạch, biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đảng bộ sở luôn quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, đáp ứng sự phát triển của ngành. Bên cạnh đó, đảng bộ sở cũng thường xuyên giáo dục cho đảng viên và quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt, với sự tập trung, chỉ đạo thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ban giám đốc sở, những năm qua, ngành TN&MT luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực. Tính riêng trong năm 2017, đảng bộ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên các đơn vị tham mưu, xử lý, giải quyết, ban hành trên 2.500 văn bản về TN&MT liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời, tập trung chỉ đạo ngăn chặn và chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; chỉ đạo xử lý triệt để 7 điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, như điểm tồn dư tại xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc), Định Hải (Yên Định)... Trong lĩnh vực đất đai, ngành đã tập trung nâng cao hiệu quả việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 2.175 điểm địa chính; đo vẽ thành lập mới bản đồ địa chính 357 xã, phường, thị trấn với diện tích 203.731,7ha; cấp 2.235.054 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt tỷ lệ 96,29%.

Quản lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ lớn của ngành. Với nhận thức đó, cùng với công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, kế hoạch hành động BVMT, đảng bộ sở luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường cho mỗi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, hàng năm, ngành đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn nâng cao hiệu quả quản lý, nhận thức BVMT cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường, triển khai việc thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các chương trình, dự án đầu tư mới và cảnh báo sớm những vấn đề có liên quan đến sự suy giảm môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra được đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT. Vì vậy, đảng bộ sở đã chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh, trong đó, trọng tâm là lĩnh vực đất đai, khoáng sản và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra việc chấp hành các kết luận thanh, kiểm tra đối với các đơn vị đã được thanh, kiểm tra. Ngoài ra, Sở TN&MT còn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các ngành trong tỉnh giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác thanh, kiểm tra qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng thời thực hiện mục tiêu bảo vệ, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, thời gian tới, Đảng bộ Sở TN&MT tập trung đẩy mạnh công tác hướng dẫn thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về công tác TN&MT, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ TN&MT. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài nguyên, BVMT; kiên quyết xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn của ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực TN&MT.


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]