(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai gopsp hần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Trong ảnh: Thu công tuyến đường tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Do vậy, tình hình khiếu kiện liên quan đến các lĩnh vực của ngành TN&MT có chiều hướng giảm, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Đất đai, khoáng sản và môi trường là những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, phát sinh nhiều đơn, thư phản ánh của công dân, đặc biệt là đất đai chiếm trên 80%. Vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư được Sở TN&MT tập trung chỉ đạo rất quyết liệt. Để đạt kết quả cao thì quy trình giải quyết được triển khai thực hiện chặt chẽ, bài bản. Đơn được phân loại rõ, theo các hướng: Hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu theo dõi các đơn, thư hết thẩm quyền giải quyết hay đã trả lời nhiều lần. Đối với các đơn, thư thuộc trách nhiệm kiểm tra, xác minh của Sở TN&MT để tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết thì sở sẽ cử đội ngũ cán bộ am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ chuyên sâu và làm việc chuyên trách ở phòng chuyên môn về tận nơi phát sinh đơn để điều tra thực tế; nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật, kể cả các kết quả xử lý trước đó của các cơ quan chức năng để làm căn cứ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý; trong đó có những vụ việc phải đối thoại nhiều lần với công dân, tổ chức... Từ đó có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trong nhiều năm nhưng đã được giải quyết dứt điểm, được công dân chấp nhận hoặc nếu không chấp nhận, tiếp tục khiếu nại ở cấp cao hơn thì cũng được Trung ương giải quyết với sự đồng tình cao với giải quyết của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, những năm gần đây, Sở TN&MT đã có những đổi mới trong công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm gắn với những vấn đề bức xúc, thực tiễn đặt ra. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo chuyên ngành và lồng ghép; vừa có chiều rộng và chiều sâu; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và các ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực được giao quản lý Nhà nước, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, khoáng sản, TN&MT.

Kết quả, trong năm 2019, Sở TN&MT thành lập 11 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất với 101 tổ chức (lĩnh vực đất đai 2 đoàn, 30 đơn vị; lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước 6 đoàn, 23 đơn vị; lĩnh vực khoáng sản 3 đoàn, 48 đơn vị); tổ chức 1 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với phòng tài nguyên khoáng sản trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT đã tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi một phần đất của Công ty CP Hancorp 2 tại xã Đông Văn (Đông Sơn) do không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (diện tích 2,6 ha); cho phép 3 doanh nghiệp được gia hạn thời gian đầu tư gồm: Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn và HTX thủ công nghiệp Phú Thắng. Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 50 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT với số tiền phạt là 1,67 tỷ đồng. Tại cấp huyện, đã tiếp 2.088 lượt công dân (tổng số 2.926 lượt người) liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Tiếp nhận 2.437 đơn (lĩnh vực đất đai 2.283 đơn; khoáng sản 23 đơn; môi trường 45 đơn, tài nguyên nước 30 đơn và lĩnh vực khác 56 đơn); đã giải quyết 1.941 đơn (đạt 79,64%) trong đó đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai chiếm 87,89%. Hoàn thành 220 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực TN&MT đối với 358 tổ chức, cá nhân, qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt 107 trường hợp, số tiền 833 triệu đồng. Một số đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực TN&MT, như các huyện: Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn... Một số đơn vị đã nghiêm túc xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm như: Huyện Nga Sơn kiểm điểm 1 công chức; huyện Hà Trung cảnh cáo 3 cán bộ; huyện Ngọc Lặc kiểm điểm 4 cán bộ do có vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Song song với hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm đảm bảo xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và các tổ chức, chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai cá nhân, tình trạng ô nhiễm môi trường và một số trường hợp tố cáo chính quyền địa phương. Cũng trong năm qua, sở đã tiếp 49 lượt công dân (tăng 3 lượt so với năm 2018), tổng số người tiếp 85 người. Tiếp nhận 236 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm 83,89%; số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 42 đơn, đã xử lý hoàn thành và có kết luận, báo cáo UBND tỉnh 38 đơn, còn 4 đơn đang thẩm tra, xác minh (kết quả giải quyết khiếu nại đạt 84,6%, tố cáo đạt 100%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại vẫn còn gặp phải một số tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân là do, cơ chế, chính sách pháp luật đất đai chưa theo kịp với thực tế, phát sinh khiếu kiện trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư. Việc tổ chức thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện còn chậm dẫn đến người khiếu nại, tố cáo tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo chính quyền. Thêm vào đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động ở quy mô nhỏ nên gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục vi phạm sau thanh tra, thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính; một số đơn vị chậm khắc phục vi phạm mặc dù đã đôn đốc nhắc nhở nhiều lần. Ngoài ra, việc thanh tra thu hồi đất các dự án chậm tiến độ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp điều chỉnh quy hoạch xây dựng, gia hạn tiến độ đầu tư, tài sản thế chấp ngân hàng hoặc đang thi hành án.

Để từng bước nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TN&MT nói chung và Luật Đất đai năm 2013 nói riêng một cách thiết thực, hiệu quả nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn. Đồng thời duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu giải quyết xong theo thẩm quyền số đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác thanh tra thường xuyên cũng như đột xuất; tiếp tục rà soát, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn.

T.H


T.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]