(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 32 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

32 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 25-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 32 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

32 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Ảnh minh họa.

Cụ thể, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước cho sản xuất kinh doanh là 50 đồng/m3. Khối lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là khối lượng nước cơ sở sản xuất công nghiệp đã sử dụng tính theo đồng hồ đo nước, hoặc theo lượng nước được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, hoặc theo chứng từ mua bán nước giữa cơ sở sản xuất công nghiệp với đơn vị kinh doanh nước. Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng khối lượng nước (m3) do cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng (x) nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1 m3 nước (50 đồng/m3).

Thời điểm thực hiện việc chi trả từ ngày 1-1-2019. Riêng với các cơ sở, nhà máy đi vào hoạt động sau ngày 1-1-2019, thời điểm chi ừả được tính từ ngày cơ sở, nhà máy đi vào hoạt động có sử dụng nước.

Sở NN & PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan để triển khai, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh; chỉ đạo Quỹ Bảo vệ, phát triền rừng và phòng chống thiên tai tỉnh làm việc cụ thể với từng cơ sở sản xuất công nghiệp có tên trong danh sách để xác định số tiền chi trả, làm cơ sở cho việc ký kết hơp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa với các cơ sở, doanh nghiệp theo quy định. Định kỳ, Sở NN & PTNT có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức rà soát, lập danh sách bổ sung các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp phát sinh thuộc đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môỉ trường rừng trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịnh UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức ký kết hợp đồng, tiếp nhận các khoản tiền nộp ủy thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp chi trả dịch vụ môi trường rừng; lập kế hoạch quản lý, sử dụng báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và phối hơp với Sở NN & PTNT, Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở NN & PTNT, Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quyết định này và thực hiện đầy đủ chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]