(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-11, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá nhi đồng TP Thanh Hóa lần thứ X – Cúp PVF năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6rmfGoOG7suG7muG6pD1A4bq4Vcag4bqk4bq74bua4bq+4bua4bqkSsOZVeG7luG6pE3hurrhuqRVxqDhu5rhuqRN4buwVeG7luG6pOG7m+G7meG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqTigJPhuqThurMl4bu24bqk4buZ4bul4bq54bqk4bqo4bqm4bqsRcSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6ruG6pOG6s8ag4buaw5Qk4bqk4bqo4bqqLeG6rOG6rMOB4bqk4bud4bq3w63hurXhuqThu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqk4bu2xqDhu6rhu5rhuqTGoMOd4bu24bqkPFjhu5rhuqThu5UkMOG6pE3DjCThuqQ9O+G6pDzhurzhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqQ94bq84bua4bqkVeG7hlXhu5bhuqRKw5lV4buW4bqkTeG6uuG6pOG7peG7muG7kD3huqTDreG6uFThuqThuqLhu5nhu6XhurnDg+G6pE3hu4DhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqRT4buY4bqkUsag4bq44bua4bqkVMOKS+G6pOG6u+G7muG6vuG7muG6pErDmVXhu5bhuqRN4bq64bqkVcag4bua4bqkTeG7sFXhu5bhuqThu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqkU8OMVeG6pD3GoCzhuqTFqeG6pOKAk+G6pOG6syXhu7bhuqThu5nhu6XhurnhuqRV4buGVOG6pOG6qOG6puG6rEXDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqsRULEkC9CRUxD4bqsxJDhuqzhuqjhuqbEkD1EReG6rOG6plPhuqzhuqbDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7huqTEkOG6puG6puG6pOG7pcOi4bul4bqkSz/hurjhuqRC4bqs4bqkTeG7rOG7muG6pErDmVXhu5bhuqRNw5VV4bqkPS7huqRL4bq6S+G6pD1AO1lV4buW4bqkPeG7muG7kiThuqTGoOG7pkvhuqQ9QOG7jlXhuqRN4bue4bq44bqkSuG6vFXhuqThu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqkPUDhurhVxqDhuqQ94bq84bua4bqkPcOK4bua4bqk4buW4bua4bq+4buaw4DhuqTEguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5vGoOG6uFThuqRMIeG6pOG7luG7muG6vuG7muG6pFXhu4ZU4bqkVeG6uH3huqRLw5nhuqTEkOG6puG6puG6pDzhu4pV4bqkTeG7rFXhu5bhuqQ84bua4buOVeG6pEs/4bq44bqkQuG6rOG6pE3hu6zhu5rhuqRKw5lV4buW4bqkTcOVVeG6pD0u4bqkQuG6rOG6pD1AO1lV4buW4bqkPeG7muG7kiThuqTGoOG7pkvhuqQ9QOG7jlXhuqRN4bue4bq44bqkSuG6vFXhuqThu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4DhuqThurPhurpL4bqkTeG7rOG7muG6pE07w51L4bqkS8ag4bua4bq44bqkPcag4bq8Vcag4bqk4bqs4bqq4bqkSuG6vlXhu5bDgeG6pD3GoOG7muG6pE3DjSThuqQ84bukVeG7luG6pD1A4bukVeG6pFThu6w94bqkUzvDnT3DgeG6pD3hu5xVxqDhuqRN4bua4buSVMOA4bqk4bqs4bqq4bqkTeG7rOG7muG6pEzEqFXhuqRNw4wk4bqkS+G6ukvhuqRK4bq+VeG7luG6pDzhurzhuqThuqrhuqRN4bus4bua4bqke8OV4bu24bqkPcagLOG6pFXGoOG7ouG6pEvDmeG6pD3GoOG6vFXGoOG6pD3hu5xLxqDhuqQ94buqPeG6pFXGoMONPeG6pOG7luG7muG6vFXGoOG6pOG7uCR9w5RV4bqkPOG6vMOa4bqkPOG7pFXhu5bhuqRNw40k4bqkU8Oaw4rhu5rhuqQ9QCFL4bqkPeG7msOV4bu24bqk4bqsL+G6rETDgOG6pOG6s+G6ukvhuqQ9QOG7ilXhuqRNw40k4bqkTTvDnUvhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqQ9xqBOw5rhuqRTJOG7ij3huqRKw5lV4buW4bqkTeG6uuG6pFThu5pV4bua4bqkSz/hurjhuqThurnDquG6uTHDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqsRULEkC9CRUxD4bqsxJDhuqzhuqjhuqbEkD3EkENF4bqoU8SQw4BR4bu24buWw4LhuqQv4bqu4bq34bq4VeG6pD3hu67huqRLxqAsS+G6pD1A4bq4w5rhuqRLWeG6pFM7JOG6pFXhu5rhu5BU4bqkS8agw5rhuqRL4bq6S+G6pE3hu6zhu5rhuqQ9xqDhurhU4bqkTCHhuqThu5bhu5rhur7hu5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m8agTsOa4bqkTeG7msOUJOG6pFPhu5DDgeG6pOG6t+G6uFXhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqQj4buM4bqkPUDhurjDmuG6pOG6syXhu7bDgeG6pMagJH3huqRLxqA7V1Xhu5bDgeG6pOG7tsagw4xV4bqkPcagO+G7slXhu5bhuqRLxqDDmuG6pE3hu6zhu5rhuqQ84buo4bqkTeG7nkvGoEHhuqRL4bq6S+G6pE3hu6zhu5rhuqR7w5Xhu7bhuqTGoMOKVeG7luG6pFXGoOG7osOB4bqkTeG7sFXhu5bhuqTGoMOKVeG7luG6pErhurjhuqRLKlXhu5bhuqRC4bqk4buW4bua4bq+4bua4bqkUsagJH3DlVXhuqRSxqDhu5xLxqDDgOG6pMOt4buWw5rhurzhu5rhuqRA4bq4w4HhuqRL4bukVeG6pEvDmeG6pOG7luG7muG6vuG7muG6pEvDjCThuqQ9xqA/4bqk4buWxqDhu5rhuqRVxqDhu5rDlCThuqRK4bq8VeG6pD3GoOG7glXhu5bhuqQ84bq84bqkPcagP+G6pFThu6hV4bqkeyTDjT3huqQj4buCS+G6pFXGoMONPeG6pOG7luG7muG6vuG7msOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqxFQsSQL0JFTEPhuqzEkOG6rOG6qOG6psSQPUJDw4nEkFPhuqrDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7hurPhurpL4bqkTeG7rOG7muG6pEo7WEvhuqQ84bq8w5rhuqQ9QOG6uFXGoOG6pD3hurzhu5rhuqQ9w4rhu5rhuqQ84bukVeG7luG6pE3DjSThuqRK4bq+VeG7lsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bq74bua4bq+4bua4bqkSsOZVeG7luG6pE3hurrhuqRVxqDhu5rhuqRN4buwVeG7luG6pOG7m+G7meG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqTigJPhuqThurMl4bu24bqk4buZ4bul4bq54bqkU+G6vOG6pCNJVeG6pEvGoFfhu5rhuqQ9QCR9w5RV4bqkPcag4buqVeG7lsOB4bqkSuG7ruG6pOG7nEvGoOG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pEvhurpL4bqkTlThuqRVxqDhu5rhuqRN4buwVeG7luG6pFPhurzhuqTGoOG7pkvhuqQj4buaVcag4bqkTeG6uFXhu5bhuqTGoOG7pkvhuqQ94buK4bu24bqkPcOK4bua4bqkS+G6ukvhuqQ9QDvhu7JV4buW4bqkPeG7muG7kiThuqTGoOG7pkvhuqQ9QOG7jlXhuqRN4bue4bq44bqkSuG6vFXhuqThu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4DhuqThurvhu5rhur7hu5rhuqRNO8OdS+G6pCMh4bqkPeG6vOG7muG6pD1Aw53huqRLxqDhu5xVxqDhuqRLP+G6uOG6pOG7meG7peG6ueG6pEsqVeG7luG6pEvhurpL4bqkVcag4bq84bqkTeG7sFXhu5bhuqQ94bq84bua4bqkPUDDneG6pFPhurzhuqThurPhu6hV4buW4bqkPX3huqThurPhu5nhuqRMJlXhu5bhuqRLJuG6pD3GoOG7kuG6pD3GoOG6uMOa4bqk4bq1TlM94bq4w4HhuqThu5tAJFXhu5bhuqQ9SVThuqRS4buaVcag4bqkTMOa4bq4Vcag4bqk4bulw63hu5nhu5vhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4DhuqThu5vGoOG7qFXhu5bhuqThu7gk4bq44bqk4buW4bua4bq+4bua4bqkTcONJMOB4bqk4bub4buZ4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uOG6pCPhu4zhuqRLxqDhu6ZV4bqkU+G7pkvhuqRL4bq6S+G6pEvDjCThuqQ9xqA/4bqkeyTDjT3huqQj4buCS8OB4bqkTcOK4bua4bqkTOG7muG7kFXhuqRLxqDDmuG6pD3hu6BVxqDhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqkPcag4bq4VOG6pOG7luG7muG6uOG6pOG7luG7muG6vuG7muG6pErDmVXhu5bhuqRN4bq64bqkVcag4bua4bqkTeG7sFXhu5bhuqQ9w5rhurxV4bqk4bu4JOG7qkvDgeG6pOG6veG7rOG7muG6pFLGoMWoTuG6pOG7mcagKuG6pMOi4buuVeG7lsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bq74bua4bq+4bua4bqkI+G7jOG6pFLDlT3huqQ9xqAlS+G6pDzhurzDmuG6pFXhu5bhurx94bqkxJAt4bqs4bqow4HhuqQ8WOG7muG6pD1A4buKVeG6pEvGoCRV4buW4bqkUsOVPeG6pDzhurzhuqRT4buY4bqkPUDhurjDmuG6pOG7luG7muG6vuG7msOAxIIv4bu24bqu

MC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]