(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-11, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá nhi đồng TP Thanh Hóa lần thứ X – Cúp PVF năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44buPxq8o4buo4buGW3vEqOG7ssav4buGauG7qE3hu6jhu4bGoOG7tuG7ssWo4buG4buiSuG7huG7ssav4buo4buG4buiKuG7ssWo4buG4bup4bul4buG4bupxq/EqOG7ssav4buGa+G7tsSo4buG4oCT4buGw6oiPOG7huG7peG7ucSp4buGRuG7guG7hOG7isOJL8av4buE4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8a+G7nsSo4buc4buA4bq44buGw6rGr+G7qFVd4buGRkct4buE4buEQuG7huG7q+G6veG7keG6v+G7huG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7hjzGryXhu6jhu4bGryE84buGOSzhu6jhu4bhu6dd4bqv4buG4bui4buSXeG7hlsz4buGOUvhu4Y8xq9KW+G7hlt74buow5nhu7Lhu4ZbS+G7qOG7huG7sk/hu7LFqOG7hsag4bu24buyxajhu4bhu6JK4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDneG7hsSQ4bul4bu5xKlF4buG4buiTuG7hls/4buG4buaxq804bua4buGWeG7pOG7hljGr8So4buo4buGw51M4bua4buGauG7qE3hu6jhu4bGoOG7tuG7ssWo4buG4buiSuG7huG7ssav4buo4buG4buiKuG7ssWo4buG4bup4bul4buG4bupxq/EqOG7ssav4buGa+G7tsSo4buGWeG7kuG7suG7hlvGrzThu4bDgeG7huKAk+G7hsOqIjzhu4bhu6Xhu7nEqeG7huG7sk/DneG7hkbhu4Lhu4Thu4pDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nhu6jDncWo4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7muG7nOG7skPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu5zhu559WFvhu7Q8L+G7suG7nmF9L+G7hOG7ikjDjC9I4buK4bucSeG7hMOM4buERuG7gsOMW8ON4buK4buE4buCWeG7hOG7gkNXPMWo4buA4buGL+G6uOG7hsOM4buC4buC4buG4bu54buB4bu54buG4buaMcSo4buGSOG7hOG7huG7oibhu6jhu4bGoOG7tuG7ssWo4buG4buiVOG7suG7hls14buG4buaSuG7muG7hlt7My7hu7LFqOG7hlvhu6jDmV3hu4bGr0Dhu5rhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7huG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7hlt7xKjhu7LGr+G7hltL4buo4buGW0zhu6jhu4bFqOG7qE3hu6hD4buGw4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6nGr8Sow53hu4bhu5w24buGxajhu6hN4buo4buG4buyT8Od4buG4buyxKjDoOG7huG7muG7tuG7hsOM4buC4buC4buGOeG7mOG7suG7huG7oibhu7LFqOG7hjnhu6hT4buy4buG4buaMcSo4buGSOG7hOG7huG7oibhu6jhu4bGoOG7tuG7ssWo4buG4buiVOG7suG7hls14buGSOG7hOG7hlt7My7hu7LFqOG7hlvhu6jDmV3hu4bGr0Dhu5rhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7huG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqEPhu4bDqkrhu5rhu4bhu6Im4buo4buG4buiMyHhu5rhu4bhu5rGr+G7qMSo4buGW8avS+G7ssav4buG4buER+G7hsagTeG7ssWoQuG7hlvGr+G7qOG7huG7ouG7kF3hu4Y54bu44buyxajhu4Zbe+G7uOG7suG7hsOdJlvhu4ZZMyFbQuG7hlvhu6rhu7LGr+G7huG7ouG7qMOZw51D4buG4buER+G7huG7oibhu6jhu4bhu5zhu5bhu7Lhu4bhu6Lhu5Jd4buG4buaSuG7muG7hsagTeG7ssWo4buGOUvhu4ZH4buG4buiJuG7qOG7hsOhVDzhu4Zbxq804buG4buyxq/hu7Dhu4bhu5rhu7bhu4Zbxq9L4buyxq/hu4Zb4buq4buaxq/hu4ZbJVvhu4bhu7LGr+G7kFvhu4bFqOG7qEvhu7LGr+G7hj5dw6BV4buy4buGOUvhu7Thu4Y54bu44buyxajhu4bhu6Lhu5Bd4buGWeG7tEzhu6jhu4Zbezbhu5rhu4Zb4buoVDzhu4bhu4Qv4buEw41D4buGw6pK4bua4buGW3vhu5jhu7Lhu4bhu6Lhu5Bd4buG4buiMyHhu5rhu4ZbP+G7huG7msavNOG7muG7hlvGr+G7nuG7tOG7hlld4buYW+G7hsag4bu24buyxajhu4bhu6JK4buGw53hu6jhu7Lhu6jhu4bhu5oxxKjhu4bEqWzEqeG6sUPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4bua4buc4buyQ8agxKjhu7Rbxq/EqOG7ssavxq/hu7TEqEM54buyL+G7nOG7nn1YW+G7tDwv4buy4bueYX0v4buE4buKSMOML0jhu4rhu5xJ4buEw4zhu4RG4buCw4xbw4xJ4buKRlnDjENXPMWo4buA4buGL+G6uOG6vcSo4buy4buGWz/hu4bhu5rGrzThu5rhu4Zbe8So4bu04buG4buaLuG7hlkzXeG7huG7suG7qMOaw53hu4bhu5rGr+G7tOG7huG7mkrhu5rhu4bhu6Im4buo4buGW8avxKjDneG7huG7nDbhu4bFqOG7qE3hu6hDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bupxq/hu57hu7Thu4bhu6Lhu6hVXeG7hlnDmkLhu4bhur3EqOG7suG7hls/4buG4buaxq804bua4buGfVLhu4Zbe8So4bu04buGw6oiPELhu4bGr13DoOG7huG7msavMzvhu7LFqELhu4Y8xq/hu5Lhu7Lhu4Zbxq8zKOG7ssWo4buG4buaxq/hu7Thu4bhu6Im4buo4buGOSThu4bhu6Lhu6zhu5rGr+G6quG7huG7mkrhu5rhu4bhu6Im4buo4buGw6FUPOG7hsavTOG7ssWo4buG4buyxq/hu7BC4buG4buiKuG7ssWo4buGxq9M4buyxajhu4bGoMSo4buG4buaIOG7ssWo4buGSOG7hsWo4buoTeG7qOG7hljGr13DoFThu7Lhu4ZYxq/hu6rhu5rGr0Phu4bhu5HFqOG7tEvhu6jhu4Z7xKhC4buG4bua4bu44buy4buG4bua4bu24buGxajhu6hN4buo4buG4bua4buSXeG7hlvGrzHhu4bFqMav4buo4buG4buyxq/hu6hVXeG7hsagS+G7suG7hlvGr8OT4buyxajhu4Y5S+G7hlvGrzHhu4bDnSThu7Lhu4bDoV3hu5Bb4buGfcOT4bua4buG4buyxq/hu5Bb4buGxajhu6hN4buoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOJ4buow53FqOG7hn174bua4bqy4buALy/hu5rhu5zhu7JDxqDEqOG7tFvGr8So4buyxq/Gr+G7tMSoQznhu7Iv4buc4buefVhb4bu0PC/hu7Lhu55hfS/hu4Thu4pIw4wvSOG7iuG7nEnhu4TDjOG7hEbhu4LDjFtISeG7iMOMWUdDVzzFqOG7gOG7hi/hurjDqkrhu5rhu4bhu6Im4buo4buGxqAzLOG7muG7hjlL4bu04buGW3vEqOG7ssav4buGW0vhu6jhu4ZbTOG7qOG7hjnhu7jhu7LFqOG7huG7ouG7kF3hu4bGoE3hu7LFqEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurhq4buoTeG7qOG7hsag4bu24buyxajhu4bhu6JK4buG4buyxq/hu6jhu4bhu6Iq4buyxajhu4bhu6nhu6Xhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu2xKjhu4bigJPhu4bDqiI84buG4bul4bu5xKnhu4ZZS+G7hn3DlOG7suG7huG7msavO+G7qOG7hlt7XcOgVeG7suG7hlvGryXhu7LFqELhu4bGoD/hu4bhu6rhu5rGr+G7huG7oiXhu6jhu4Y5LOG7qOG7huG7mkrhu5rhu4bhu57DneG7huG7ssav4buo4buG4buiKuG7ssWo4buGWUvhu4bGr0Dhu5rhu4Z94buo4buyxq/hu4bhu6LEqOG7ssWo4buGxq9A4bua4buGW+G7mDzhu4ZbTOG7qOG7huG7mkrhu5rhu4ZbezMo4buyxajhu4Zb4buow5ld4buGxq9A4bua4buGW3tT4buy4buG4bui4busxKjhu4bGoEvhu7Lhu4bhu6nhu6Xhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu2xKhD4buGauG7qE3hu6jhu4bhu6IzIeG7muG7hn024buGW0vhu6jhu4ZbeyHhu4bhu5rGr+G7quG7ssav4buG4buaMcSo4buG4bul4bu5xKnhu4bhu5og4buyxajhu4bhu5pK4bua4buG4buyxq9L4buG4buiKuG7ssWo4buGW0vhu6jhu4ZbeyHhu4ZZS+G7hsOqJOG7ssWo4buGW8Og4buGw6rhu6Xhu4bhu5ww4buyxajhu4bhu5ow4buGW8avw5nhu4Zbxq/EqOG7tOG7huG6v+G7nllbxKhC4buG4bupe13hu7LFqOG7hlvDlMOd4buGWOG7qOG7ssav4buG4buc4bu0xKjhu7LGr+G7huG7ueG7keG7peG7qeG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqEPhu4bhu6nGryThu7LFqOG7hj5dxKjhu4bFqOG7qE3hu6jhu4bhu6Lhu5BdQuG7huG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7hn1S4buG4buaxq9A4buy4buGWUDhu5rhu4bhu5pK4bua4buG4bua4buSXeG7hlvGrzHhu4bDoV3hu5Bb4buGfcOT4buaQuG7huG7okzhu6jhu4bhu5zhu6jDmuG7suG7huG7msav4bu04buGW+G7ruG7ssav4buG4bupxq/EqOG7ssav4buGa+G7tsSo4buGW8avxKjDneG7hsWo4buoxKjhu4bFqOG7qE3hu6jhu4bGoOG7tuG7ssWo4buG4buiSuG7huG7ssav4buo4buG4buiKuG7ssWo4buGW+G7tEvhu7Lhu4Y+XSXhu5pC4buGaybhu6jhu4ZYxq8j4bue4buG4bulxq8g4buG4buBP+G7ssWoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uGrhu6hN4buo4buGfVLhu4ZYVFvhu4Zbxq8i4bua4buGOUvhu7Thu4bhu7LFqEvDoOG7hsOMLeG7hEZC4buGOSzhu6jhu4Zbe+G7mOG7suG7huG7msavXeG7ssWo4buGWFRb4buGOUvhu4ZZ4buk4buGW3vEqOG7tOG7hsWo4buoTeG7qEPDiS884bq4

MC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]