(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh Hóa, UBND huyện Quảng Xương và Công ty Cổ phần phát triển Việt Hùng đã phối hợp khai mạc Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ nhất - năm 2022.
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6Hhu5/hu5bGoOG7lMONSeG6uOG7oWHhurrDlOG6vHXGoOG7lOG7r0nhurp1MeG6vHnhurx14bqww4xJ4bq4deG6tHZ14bqh4bq64bq8deG6tE1J4bq4dTvhu5zhu5J1OnbDjXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3VH4bqiSXXGoOG6ulJ1SeG6uuG6oMagdS11SeG7s0h14bulw7rhu6Xhu6Xhu58v4buWxqDhu5TDjUnhurjhu6Hhu58v4bq6w7nhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Iyw4Lhu6/hurJ04buh4bq7dknhurh14bul4bulLcO5w7rhu5d14bq7w5R14buL4buzSXXhurrDjOG7r+G7l3Xhur3hurrEkHXGoOG6uuG7r8ONdcOZd3Us4buadUfhu4Dhurbhurrhu5d14bq7w5R1MeG6vHbDjXXhurLhu57hurZ1w5l3dS53w411xqB4w43hu5d1OnbDjXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r+G7l3XDqjrhuqEsdeG6uuG7msWoREl1w6nhu5p5SeG6uHXEqVHDkknhurh1w5l3dTtLSeG6uHXGoMWodTtPdeG7kuG6uuG6okl14buS4bq6dsagdcag4buU4bq8xJBJdeG7i+G6vETGoHUy4buiSeG6uHXhurTDvXXhu5LhurpM4bq8deG6usOV4buSdUbhurrhu6/hurx1SHjhurZ1MeG6vHnhurx14bqww4xJ4bq4deG6tHZ14bqh4bq64bq8deG6tE1J4bq4dTvhu5zhu5J1OnbDjXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3VH4bqiSXXGoOG6ulJ1SeG6uuG6oMagdS11SeG7s0h14bulw7rhu6Xhu6XGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bq8O8OCScagw4Lhu5R0deG7lsagxahHw4Lhu4104buk4bq84bqyxqDhurrhu5l14buxw7rDuuG7kuG7puG7lXXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buZdcaw4bun4bun4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bul4bulxanhu6Uv4bulw7rGsOG6suG7qcO5w7rGsMO54bun4bupxqDGsMawxanDuUfhu6stw7nhu63hu6vhurLhu6nDuuG7rcWpxrDDuuG7scag4bun4bup4bul4bunxalHw7rGoeG7hOG7kuG6uHR14buvR8ag4buNdGHhurrDlOG6vHXGoOG7lOG7r0nhurp1MeG6vHnhurx14bqww4xJ4bq4deG6tHZ14bqh4bq64bq8deG6tE1J4bq4dTvhu5zhu5J1OnbDjXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3VH4bqiSXXGoOG6ulJ1SeG6uuG6oMagdS11SeG7s0h14bulw7rhu6Xhu6V0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDhu6fhu6d0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oeG6veG7lMODSXXhurThuqDhu5p1RuG6uuG7r+G6vHVIeOG6tnXhurjhurx54bq8deG6uOG6vMOa4buvdeG6tE7hurx1w6rhu7F1w6nhu5p5SeG6uHXEqVHDkknhurh14buddsONdeG6tMSo4bujdcOZd3XDquG7sXXhur3hurrhu4h1xKnhu5rDgEl14buddsONdeG7puG7r0nhurrhu6PGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6EsVHVHRXVG4bq64buv4bq8dUh44bq2deG6tsOMdeG6tHjhurx14bqy4bq8REl1R8O9SeG6unXhurR4w4114bq2duG6tnXhurDhu69J4buXdeG7lsOU4buXdUnhurh3SeG6uuG7l3XhurTDjXdJdcag4bq6xJB14bq24bqg4buSdcag4buGSeG6uuG7lXVHw71J4bq6deG6tHjDjXXhurrhu5rFqERJdcOp4buaeUnhurh1xKlRw5JJ4bq4dcOZd3XhurZ24bq2deG6uuG7msWoREnhu5d1xqDhurrhu4B14bumw73hu5d1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdeG6tsOMdeG6tE7hurx14bqww4xJ4bq4dcag4bq64buvSHXhurjhurzhu6914bq44bq8eeG6vOG7lXXhurZ24bq2dUnhurp3dcagd+G6vHXGoOG7lMOVdeG6tuG7oknhurh14bq6w5JJdeG7p8O6w7p1w5nDg0l14bq0Tknhurh1w5nhurzhuqpJ4buXdeG6uuG7muG6oEl1R+G7msWoREl1w5nhurzhuqpJdeG6tuG7oOG7r3Xhu6Xhu6t14bq0TuG6vHXhurDDjEnhurh1xqDhurrhu5pO4bq2deG6tnbhurZ1R1Lhu691xqDhu5pP4bq8dcOq4buxdcOZd3XDqsO5w7p14bq0Qkl1xqBTdeG6tnbhurZ14bq64buaxahESeG7l3XGoOG6uuG7gHXhu6bDveG7l3XGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhu4ZJ4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7q+G7reG7p+G7kuG7puG7lXXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buZdcaw4bul4bux4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bul4bulxanhu6Uv4bulw7rGsOG6suG7qcO5w7rGsMO5xrDDusagxrDDusaw4bulR+G7sS3DueG7reG7q+G6suG7qcO64butxanhu6nDuuG7qcag4bur4bux4but4bul4bunR8O6xqHhu4Thu5Lhurh0deG7r0fGoOG7jXRh4bq6w5Thurx1xqDhu5Thu69J4bq6dTHhurx54bq8deG6sMOMSeG6uHXhurR2deG6oeG6uuG6vHXhurRNSeG6uHU74buc4buSdTp2w4114bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu691R+G6okl1xqDhurpSdUnhurrhuqDGoHUtdUnhu7NIdeG7pcO64bul4buldHXhu6ThurzhurLGoOG6uuG7jXThu6vhu63hu6d0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDhu6Xhu7F0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oeG7peG7q3XhurRO4bq8deG6sMOMSeG6uHXGoOG6uuG7mk7hurZ1R1Lhu691xqDhu5pP4bq8dcOq4buxdcOZd3XDqsO5w7p14bq0Qkl1xqBTdeG6tnbhurZ14bq64buaxahESeG7l3XGoOG6uuG7gHXhu6bDveG7l3XGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhu4ZJ4bq6dcag4bq64buvSHXhurjhurzhu6914bq44bq8eeG6vMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xrDhu6fhu6fhu5Lhu6bhu5V0deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/hu6Xhu6XFqeG7pS/DueG7qeG7seG6suG7qcO64buxxrDhu63hu6fhu63GoOG7pcWp4bun4burw7pHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jcO5w7rFqXR14buvR8ag4buNdGHhurrDlOG6vHXGoOG7lOG7r0nhurp1MeG6vHnhurx14bqww4xJ4bq4deG6tHZ14bqh4bq64bq8deG6tE1J4bq4dTvhu5zhu5J1OnbDjXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3VH4bqiSXXGoOG6ulJ1SeG6uuG6oMagdS11SeG7s0h14bulw7rhu6Xhu6V0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDhu6fhu6d0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oS5NSeG6uHXhurbhurrDinXhuqHhurjhu5rFqEVJdSzhu5rFqHXhur1U4buXdWXhurrDjHUx4bq8dkh14bq0TOG6tnXhurvDlHXhu4vhu7NJdeG6usOM4buv4buXdeG6veG6usSQdcag4bq64buvw411w5l3dSzhu5p1R+G7gOG6tuG6uuG7l3Vl4bq6w4x1O+G6uuG7oHXGoOG7gOG6tuG6unXDoeG6vOG6qkl14bq0w413SXU6w4xJ4bq4deG6tHZ14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6/hu5d14bq94buUUcOUSeG6uHU64buvSXXhur1PdeG6tuG6ulLhurZ14bq44bq8eeG6vHXhu5Lhurp2xqB14bqw4bq8xJDhu5p1RuG6uuG7r+G6vHVIeOG6tsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xrDhu6fhu6fhu5Lhu6bhu5V0deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/hu6Xhu6XFqeG7pS/hu6XDusaw4bqy4bupw7nDusWp4bup4bun4buxxqDhu63hu6nhu6nhu6nhu6VHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jcO5w7rhu6l0deG7r0fGoOG7jXRh4bq6w5Thurx1xqDhu5Thu69J4bq6dTHhurx54bq8deG6sMOMSeG6uHXhurR2deG6oeG6uuG6vHXhurRNSeG6uHU74buc4buSdTp2w4114bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu691R+G6okl1xqDhurpSdUnhurrhuqDGoHUtdUnhu7NIdeG7pcO64bul4buldHXhu6ThurzhurLGoOG6uuG7jXThu7HDusO6dHXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buNdMaw4bun4bundHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6HhurNJ4bq4dcOh4bqqdcSp4buaw4BJdeG6veG7oknhurjhu5d14bq94buUUcOUSeG6uHXhu5Lhurrhu4pJ4bq4dcOg4buv4buURsOCxqDhurxJ4bq44buXdTtLSeG6uHXGoMWodcSp4bq8dUjhu7NJ4bq4dcOhw41J4bq4deG6u8OSSeG7l3XhurR44bq8deG6suG6vERJdeG6tMOSSXXDmeG7gHXGoHfhurx1xqDhu5TDlXXhurbhurrDiknhurp14bq24bq6w4114bq44bq8eeG6vHXhurThuqDhu5p14buS4bq6dsagdeG6sOG6vMSQ4buadcageOG6vHVHRXVG4bq64buv4bq8dUh44bq2xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhw7nhu6l14bq0TuG6vHXhurDDjEnhurh1w6rDucO6deG6tFHDleG6tnXhurbhurrhurzhu691xqDhurp3SeG6unXFqXXhurB5SeG6uOG7l3XGoOG6uuG6vHXhurThuqDhu5p1w5nhu4pJ4bq4dcag4buU4buKSXXDuXVHUcOVxqDhu5d1xqDDiknhurp14bq04bq8xJBIxqF1MuG7r+G6vHXhurRO4bq8deG7pkLhu5J1SeG6uuG6oMag4buXdUnhurrhur51SMOT4bq8deG6sHlJ4bq4deG6uOG6vHdJ4bq6deG7mOG7msWoQ0l1R+G7iMagdcOZd8ONdcOZ4buKSeG6uHXGoFJ1RkLGoMahdcO5w7l14bq0TuG6vHXhurDDjEnhurh1w6rhu7F14bq0UcOV4bq2deG6tuG6uuG6vOG7r3XGoOG6undJ4bq6deG7p3XhurB5SeG6uHXhu53hu6V14bqweUnhurh14bq2w4x1xal14bq0TuG6vOG7l3XDuXXhurB5SeG6uHXhurbDjHXhu6d14bq0TuG6vOG7o+G7l3XGoOG6uuG6vHXhurThuqDhu5p1w5nhu4pJ4bq4dcag4buU4buKSXXDuXVHUcOVxqDhu5d1xqDDiknhurp14bq04bq8xJBIxqF1MuG7r+G6vHXhurRO4bq8deG7pkLhu5J1SeG6uuG6oMag4buXdUnhurrhur51SMOT4bq8deG6sHlJ4bq4dcOZd3Xhu6V14bq0TuG6vHXhu6ZC4buSdcag4bq6UnXhurDhu6914bud4bq24bug4buvdeG7pXXhurB5SeG6uHXhurbDjHXFqXXhurRO4bq84bujdUfhu4jGoHXDmXfDjXXDmeG7iknhurh1xqBSdUZCxqDGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bq8O8OCScagw4Lhu5R0deG7lsagxahHw4Lhu4104buk4bq84bqyxqDhurrhu5l14bur4but4bul4buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xrDhu6Xhu7Hhu5Lhu6bhu5V0deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/hu6Xhu6XFqeG7pS/hu6XDusaw4bqy4bupw7nDusaww7rhu6Xhu7HGoOG7seG7q+G7qeG7pUfDui3DueG7reG7q+G6suG7qcO64butxanhu7Hhu6XDucag4buxw7nFqcO5w7pHw7rGoeG7hOG7kuG6uHR14buvR8ag4buNdGHhurrDlOG6vHXGoOG7lOG7r0nhurp1MeG6vHnhurx14bqww4xJ4bq4deG6tHZ14bqh4bq64bq8deG6tE1J4bq4dTvhu5zhu5J1OnbDjXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3VH4bqiSXXGoOG6ulJ1SeG6uuG6oMagdS11SeG7s0h14bulw7rhu6Xhu6V0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7q+G7reG7pXR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7peG7sXR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buhOuG7r0l14bq9T3XhurbhurpS4bq2dcag4buU4buvw4114bq24buOdUdR4buadUnhurxESHXhurbhurrDjXXhurZ24bq2deG6tE7hurx1xqDhurrhu69IdeG6slR14bq44bq8eeG6vMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oTt24bq2dcag4buUw4NJdeG6tOG6oOG7mnXhurbhu6Dhu6914bq44bq8eeG6vHXhurLhurxFSXXhu5Thu691xqB44bq8dUnhurp3dcag4bq64bq8deG6tOG6oOG7mnXDmXd14buWw4BJdcOZw4NJdeG6tE5J4bq4deG6uuG7msWoREl1w6nhu5p5SeG6uHXEqVHDkknhurjhu5d14bq0UcOV4bq2deG6tOG6vEPhu5p14bq6d0nhurp14bqww5Thurx1R1ThurZ1R1HDlUnhurh1xqDhu5Thu4hJ4bq4dcagd+G6vHXhurbhu6Dhu691w6HhurzhuqpJdeG6tMONd0l1OsOMSeG6uHXhurR2deG6veG6uuG7r0nhurp1MsOM4buvxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsOG7p+G7p+G7kuG7puG7lXR14buW4buU4bq24buNdC8v4bq24bqyScah4bqw4buvw43GoOG6uuG7r0nhurrhurrDjeG7r8ahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL+G7peG7pcWp4bulL8O54bup4bux4bqy4bupw7rhu7HGsOG7rcO5xanGoOG7p+G7qeG7reG7peG7rUfDusah4buE4buS4bq44buT4buU4buN4bul4bur4burdHXhu69HxqDhu410YeG6usOU4bq8dcag4buU4buvSeG6unUx4bq8eeG6vHXhurDDjEnhurh14bq0dnXhuqHhurrhurx14bq0TUnhurh1O+G7nOG7knU6dsONdeG6veG6uuG7r0nhurp1MsOM4buvdUfhuqJJdcag4bq6UnVJ4bq64bqgxqB1LXVJ4buzSHXhu6XDuuG7peG7pXR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7p+G7p3R1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buhOuG7r0l14bq9T3XhurbhurpS4bq2dcag4bu5SeG6uHXhurrDjeG7r+G7l3V2w411xqDhurrhurx14bq04bqg4buadeG6tuG7oOG7r3Xhurjhurx54bq8deG6tuG6usONdUnhurp3dcagd+G6vHXGoOG7lMOVdeG6tuG6usOKSeG6unU7S0nhurh1xqDFqHXEqeG6vHVI4buzSeG6uHXDocONSeG6uHXhurvDkknGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bq8O8OCScagw4Lhu5R0deG7lsagxahHw4Lhu4104buk4bq84bqyxqDhurrhu5l14buxw7rDuuG7kuG7puG7lXXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buZdcaw4bun4bun4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bul4bulxanhu6Uvw7nhu6nhu7HhurLhu6nDuuG7rcO64bulw7nGsMag4but4but4burw7nhu6lHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jeG7qcO54bupdHXhu69HxqDhu410YeG6usOU4bq8dcag4buU4buvSeG6unUx4bq8eeG6vHXhurDDjEnhurh14bq0dnXhuqHhurrhurx14bq0TUnhurh1O+G7nOG7knU6dsONdeG6veG6uuG7r0nhurp1MsOM4buvdUfhuqJJdcag4bq6UnVJ4bq64bqgxqB1LXVJ4buzSHXhu6XDuuG7peG7pXR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7p+G7p3R1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buhOuG7r0l14bq9T3XhurbhurpS4bq2dcag4bu5SeG6uHXhurrDjeG7r3XGoOG7lOG6vHXDgEl14bq2duG6tnVJ4bq6d3XGoHfhurx1xqDhu5TDlXXhurbhurrDjXXhurjhurx54bq8xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhMeG6vHnhurx14bq2w4x14buWVHXhurRNSeG6uHXhurp3SeG6unXhurbhu6Dhu691SeG6uuG6vEPhu5p14bqyw43hu69J4bq6dUnhurjhurrhurxE4buS4buXdeG6tMOSSXXDmeG7gOG7l3XGoOG7lMONSeG6uHXhurTDjHVJ4bq6d3XGoHfhurx1xqDhu5TDlXXhurbhurrDiknhurp1R3d1O0tJ4bq4dcagxah1xKnhurx1SOG7s0nhurh1w6HDjUnhurh14bq7w5JJxqF14bqh4bq6w4BJdeG6suG7gOG7knVJd8WodTrhu69JdeG6vU914bq24bq6UuG6tnXhurTDvXXGoOG7uUnhurh1dsONdcag4bq64bq8deG6tOG6oOG7mnXhurbhu6Dhu6914bq44bq8eeG6vHXhurbhurrDjXU7S0nhurh1xqDFqHXEqeG6vHVI4buzSeG6uHXDocONSeG6uHXhurvDkknhu5V1xqDhu7lJ4bq4deG6usON4buvdeG6tuG6usONdeG6tnbhurZ14bq0w5JJdcOZ4buAdeG6tE1J4bq4deG6undJ4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq44buvxah14buW4buv4buadUdFdUbhurrhu6/hurx1SHjhurbhu5d14bq2duG6tnXhurRO4bq8deG6sFHhu4zhurZ1w5l3w411xqDhu5Thu69J4bq6dcagd+G6vHXDlHXDmeG7iknhurh14bq04bqg4buadeG6sHlJ4bq4deG6tuG7oOG7r3VHUuG7r3XGoOG7mk/hurx1w6rhu7F1w5l3dcOqw7nDusahdTt24bq2dcag4buUw4NJdeG6tuG6uuG7mknhurh1RkLGoHXDmXd1R0V1xqBPSeG6uHVGQsag4buXdcag4buU4buvw411xqDhurpRw5RJ4bq4deG7luG6qHXhurLhurxFSXXhu5Thu691w5l3w411SeG6uHfFqHXhu6Xhu6stw7nDusahdS5O4bq8dcOZS3XhurThu4Dhurbhurp1w5R1SMOT4bq8dUlO4bq8deG6suG7mknhurh14buW4bqodeG6tFHDleG6tnVJ4bq6w4NJdeG6tuG7nOG7kuG7l3Xhurbhu47hu5d14bq64buaxah14bq24bq6UcOSSeG6uHXDmXdJ4bq4dcOZd3XGoOG6vENJdcag4bq6UcOUSeG6uHXhu6XDusahw7rDusO6xqHDusO6w7p14bq0TUnhurjGoXUuTuG6vHXhurp4SeG6uHVJ4bq64bq+dUnhurrDg0l14bq24buO4buXdeG6uuG7msWodeG6tuG6ulHDkknhurh14bqweOG6tnXDmXd1xqDhurxDSXXGoOG6ulHDlEnhurh1w7nDusahw7rDusO6xqHDusO6w7p14bq0TUnhurjGoXUy4buv4bq8deG6tE7hurx14bq0TUnhurh14bq6eEnhurh14bqw4buvdUnhurrDg0l14bq24buO4buXdeG6uuG7msWodeG6tuG6ulHDkknhurh14bq0TUnhurh1w5l3dcag4bq8Q0l1xqDhurpRw5RJ4bq4dcawxqHDusO6w7rGocO6w7rDunXhurRNSeG6uC/hurRO4bq8xqF14bqh4bq4w4134bq8deG7lOG7r3Xhurbhu4pJdeG6tsOMdeG6tnbhurZ14bq44bq8eeG6vHXGoOG6ulHDlEnhurh14bq2dnVJ4bq6w4BJdeG6uE1IdeG6tuG6ouG7mnXGoOG6uuG7oHXhu6bhu5rhuqDGoHXhu5bhu7Xhurbhu5d1xqDhurrhu6B1SEtJdeG7puG7muG6oMagdeG7luG7teG6tnXDmXd14bq24bqi4buadcag4bq64bugdeG6uOG6uuG6vHVJ4bq64bq8Q+G7mnXhurB3SXXGoOG6uuG7tUnhurh1SeG6uuG6oMagdeG6uOG6vHnhurzGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhu67hu5rGoOG6usON4buUdOG7oeG7n+G7lsag4buUw41J4bq44buhw6B4SeG6unU7UeG7jknhurjhu58v4buWxqDhu5TDjUnhurjhu6Hhu58v4buS4buh

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]