(Baothanhhoa.vn) - Nhằm thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh tích hợp với CSDL địa chỉ số quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá

Nhằm thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh tích hợp với CSDL địa chỉ số quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá

UBND tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” và “Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hóa”; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, doanh nghiệp phát triển Nền tảng địa chỉ số và các doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số; Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại địa phương với cấu trúc và các trường thông tin đúng theo quy định nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Làm tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức khác.

Trong năm 2022, hoàn thành các trường thông tin cơ bản và nâng cao theo Phụ lục III, các năm tiếp theo sẽ cập nhật, bổ sung các trường thông tin để từng bước hoàn thiện nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số tại Thanh Hóa. Ứng dụng, khai thác địa chỉ số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Bưu điện tỉnh thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu; Chủ trì, phối hợp với với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ này. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; truyền thông, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện để thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành khi phát sinh nhu cầu quản lý, khai thác tại các ngành, địa phương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố vhủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đã nêu; Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của đơn vị về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hóa của tỉnh, của địa phương; Chỉ đạo chính quyền xã, thôn, khối phố, tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với đơn vị chức năng trong thu thập, cập nhật các trường thông tin và thông báo địa chỉ số, cơ sở dữ liệu địa chỉ số để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Chủ động đưa ứng dụng Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá vào sử dụng phục vụ các lĩnh vực.

Xem KH-số-96.docx

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]