(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-3, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chủ trì phiên họp Hội đồng khoa học tỉnh để triển khai, thực hiện một số nội dung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học

Sáng 25-3, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chủ trì phiên họp Hội đồng khoa học tỉnh để triển khai, thực hiện một số nội dung.

Thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chủ trì phiên họp.

Theo đó, các nội dung tại kỳ họp bao gồm: Việc xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2020; góp ý kiến cho dự thảo báo cáo đề xuất kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2020; thảo luận về việc thành lập Hội đồng KH&CN đánh giá kết quả sản xuất buồng khử khuẩn phục vụ cho việc phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN.

Thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 81 của HĐND tỉnh

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 81), từ tháng 1-2018 đến tháng 3-2020, đã có 74 hồ sơ hợp lệ, trong đó có 63 hồ sơ được thẩm định, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ trên 84.403,333 triệu đồng. Qua thực hiện Nghị quyết, các công nghệ mới, công nghệ cao, sản phẩm mới đã được đưa vào ứng dụng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu,cứng dụng và chuyển giao các tiếng bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển. Một số nhóm chính sách đã mang lại hiệu quả cao như nhóm chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt; nhóm chính sách hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chuẩn đoán và điều trị; chính sách hỗ trợ nghiên cứu sản xuất dược phẩm mới, thực phẩm chức năng mới từ dược liệu trồng; nhóm chính sách hỗ trợ sản xuất phần mềm; chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Theo Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND thì thời gian thực hiện chính sách chỉ đến hết năm 2020. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến khi HĐND tỉnh khóa mới xem xét, ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển KH&CN sẽ có khoảng thời gian trống sau khi khâu đột phá về nghiên cứu,ứng dụng và chuyển giao các KH&CN; chủ động tham gia các cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021-2025 được Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX quyết nghị thông qua. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung và gia hạn thời gian thực hiện Nghị quyết là rất cần thiết nhằm đảm bảo tính liên tục của chính sách, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đang triển khai thực hiện có đủ điều kiện thụ hưởng và khắc phục một số khó khăn, vướng mắc bất cập; tiếp tục thực hiện thắng lợi khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học-kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học

Ý kiến phát biểu của các Thành viên Hội đồng KH&CN.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã đề xuất một số ý kiến đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 81 thêm 1 năm, từ ngày 1-1-2021 đến 31-12-2021. Một số ý kiến đề nghị, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết như: Dừng thực hiện chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị khai thác “đá cắt dây”; sửa đổi điều kiện hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật chạy thận nhân tạo (AK98) và các dòng máy có cấu hình tương đương hoặc cao hơn AK 98; các vấn đề về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo, cam bưởi, tôm chân trắng nước mặn; nhóm chính sách hỗ trợ đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho phòng thí nghiệm, phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sản phẩm trực thuộc doanh nghiệp…

Về đề xuất xét tặng giải thưởng KH&CN Thanh Hóa, đến ngày 18-11-2019, Sở KH&CN đã nhận được 10 công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Trong đó Hội đồng KH&CN Sở NN và PTTN đề nghị 5 công trình, Hội đồng Sở Y tế đề nghị 3 công trình, Hội đồng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2 công trình. Theo đánh giá của Hội đồng, 10 công trình đều thỏa mãn điều kiện, tiêu chuẩn của giải thưởng theo quy định ban hành kèm theo Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 19-12-2018. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa xét tặng Giải thưởng KH&CN nên các đơn vị chưa có sự đầu tư, các công trình còn hạn chế (chỉ có 10 công trình). Trên cơ thảo luận của các thành viên Hội đồng KH&CN thống nhất, không có công trình nào mang tính xuất sắc để trao giải Vàng. Hội đồng xét thưởng cũng đã bỏ phiếu chọn 6 công trình xuất sắc đề nghị trao giả thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao sự tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định, KH&CN ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, được Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định trong Nghị quyết, được coi là 1 trong những khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2018 đến nay, KH&CN đã có những đóng góp đáng kể cho phát triển trên nhiều lĩnh vực của tỉnh, nhất là trong sản xuất và các lĩnh vực kinh tế. Đây là hoạt động đã có chủ trương, có chính sách, có nguồn lực, có những chỉ đạo thực hiện của tỉnh, phải triển khai đồng bộ, hiệu quả, ứng dụng được vào thực tiễn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh các chính sách KH&CN đều góp phần nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cơ cấu các chính sách chưa toàn diện rất cần được sửa đổi. Vì vậy đề nghị các sở, ngành chuyên môn đánh giá kỹ hơn lí do tại sao chính sách đó chưa đi vào cuộc sống. Đồng thời, rà soát, đánh giá lại, phân tích kĩ cái được, cái chưa được và đưa ra các giải pháp nhằm triển khai các chính sách có hiệu quả hơn. Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 81, có 2 phương án, phương án thứ nhất kéo dài việc thực hiện Nghị quyết đến hết năm 2021 và phương án thứ 2, nếu không ban hành chính sách mới thì thực hiện theo đúng Nghị quyết 81 đến hết năm 2020, với các chính sách không thực hiện được cần chủ động xây dựng chính sách mới phù hợp hơn.

Về đề xuất xét tặng giải thưởng KH&CN Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở KH&CN, các tài liệu do Sở cung cấp rất xác đáng, các quy chế, điều kiện, tiêu chuẩn ban hành đều đúng, đủ. Đồng chí lưu ý, Sở KH&CN cần chỉnh sửa lại quy chế, xét thưởng tặng công trình theo đề xuất của các đơn vị. Với những công trình đã được các thành viên Hội đồng KH&CN bỏ phiếu bầu chọn tại hội nghị, Sở KH&CN tập hợp làm văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh trao giải thưởng KH&CN tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2020.

Thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN ra mắt sản phẩm Buồng khử khuẩn di động phục vụ cho việc phòng chống dịch COVID-19 đặt tại Sở KH&CN.

Tại buổi làm việc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN cũng cho ra mắt sản phẩm mới, Buồng khử khuẩn di động phục vụ cho việc phòng chống dịch COVID-19 đặt tại Sở KH&CN. Để sản phẩm sớm đưa vào sử dụng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị cần làm theo đúng trình tự. Trước hết, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN cần có báo cáo gửi Sở KH&CN, trên cơ sở đó Sở KH&CN gửi văn bản trình UBND, đồng thời thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá hiệu quả hoạt động của buồng khử khuẩn và xem đây xem như một sáng kiến phục vụ cho công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]