(Baothanhhoa.vn) - Năm 2019 đã đi qua – một năm Thanh Hóa đạt được những thành tựu to lớn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, GRDP đạt 17,15%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; vai trò vị thế Thanh Hóa được nâng cao. Đảng bộ và nhân dân đoàn kết, chung lòng, chung sức xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát triển đồng bộ thông tin và truyền thông

Năm 2019 đã đi qua – một năm Thanh Hóa đạt được những thành tựu to lớn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, GRDP đạt 17,15%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; vai trò vị thế Thanh Hóa được nâng cao. Đảng bộ và nhân dân đoàn kết, chung lòng, chung sức xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Phát triển đồng bộ thông tin và truyền thông

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa trao giấy khen cho tập thể phòng văn hóa - thông tin và đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Những thành tựu Thanh Hóa đạt được trong năm 2019 là cơ sở vững chắc để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh vững tin bước vào năm 2020 với một khí thế mới, quyết tâm cao hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 – 2020) của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Những thành tựu của tỉnh đạt được trong năm 2019 có sự đóng góp tích cực của ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa.

Mặc dù bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019, ngành TT&TT tỉnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, đó là sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực TT&TT trong thời kỳ hội nhập; đó là thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cao, sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin (CNTT)..., song được sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo trực tiếp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành TT&TT hoạt động và phát triển của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự hợp tác và ủng hộ của các ngành, các cấp trong tỉnh, cùng với sự đổi mới, sáng tạo, đoàn kết vươn lên vượt mọi khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đó là:

Về xây dựng cơ chế, chính sách, năm 2019, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt 2 nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa; quyết định chương trình đầu tư xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, quyết định, kế hoạch liên quan đến hoạt động quản lý ngành TT&TT. Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt nhiều kế hoạch, đề án liên quan đến sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa, quy hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tỉnh...

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành đối với ngành TT&TT, được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thêm 225 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ phát sinh đã được sở phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện và đạt kết quả 100%.

Trong năm 2019, hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại luôn thể hiện được vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận trong xã hội; tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và văn hóa xứ Thanh đến bạn bè trong nước và quốc tế, tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; tạo dòng chảy chính trong định hướng dư luận, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cấp huyện đã tập trung tuyên truyền đậm nét về truyền thống văn hóa, lịch sử của đất và người xứ Thanh nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; tuyên truyền về kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; việc triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị; tuyên truyền công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; phòng chống lụt bão, phòng, chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền biển đảo, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất và người xứ Thanh; đồng thời cảnh giác, phản bác trước những thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Qua đó đã giúp cho các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí, không còn tình trạng lúng túng, đùn đẩy, né tránh trả lời báo chí, khắc phục cơ bản việc đưa tin kéo dài, sai sự thật, thiếu khách quan, một chiều làm sai lệch bản chất của vụ việc, kịp thời định hướng và tạo ổn định dư luận trong xã hội.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; trục tích hợp nội tỉnh (LGSP) đã được đưa vào sử dụng, đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia để thực hiện liên thông văn bản điện tử 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã, đảm bảo kết nối, liên thông các phần mềm ứng dụng dùng chung, các phần mềm chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, góp phần chia sẻ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Hệ thống giao ban trực tuyến đang phát huy hiệu quả phục vụ kịp thời các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến cấp huyện và đang từng bước mở rộng đến cấp xã. Việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đạt tỷ lệ ngày càng tăng. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 100% các dịch vụ công (DVC) trực tuyến ở mức độ 2 và 623 DVC trực tuyến ở mức độ 3 và 177 DVC trực tuyến mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động, tăng tính minh bạch các hoạt động của cơ quan Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và là một trong số 8 bộ, ngành, tỉnh đầu tiên liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, ứng cứu, xử lý sự cố về CNTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức triển khai và thực hiện tốt; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được triển khai, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng với yêu cầu quản lý Nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư; toàn tỉnh hiện có 720 điểm phục vụ đã phủ kín ở những xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bưu chính của người dân.

Năm 2020 là năm tăng tốc về đích các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Ngành TT&TT Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020, dần hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của Thanh Hóa.

Theo đó, ngành TT&TT Thanh Hóa sẽ bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TT&TT để phát triển các lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh, tập trung công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành quản lý; hoàn thành các đề án, kế hoạch, chương trình Bộ TT&TT, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2020 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tạo bước đột phá trong thúc đẩy ứng dụng CNTT, tập trung vào các vấn đề cốt lõi, nền tảng cho xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh của tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT; từng bước đưa CNTT là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh.

Tập trung chỉ đạo, quản lý tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật; theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và mạng xã hội viết về Thanh Hóa để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và có các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, gỡ bỏ đối với các thông tin sai sự thật, thông tin giả, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành và hình ảnh của tỉnh. Đặc biệt tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện, các ngày lễ lớn.

Thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, an ninh trong vận chuyển bưu kiện, bưu phẩm, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành để tham mưu hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong toàn ngành TT&TT tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, cung cấp tốt nhất các dịch vụ về TT&TT, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng nhiệt tình, say mê và tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong quản lý, điều hành cơ quan sở.

Tăng cường đoàn kết nhất trí, xây dựng, phát huy vai trò các tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành.

Ths. Đỗ Hữu Quyết

Giám đốc Sở TT&TT

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa và đồng chí Khăm Sỉnh Lạt Đa Vông, Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác công tác thông tin và truyền thông. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]