(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 5-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội (LHH) Việt Nam; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LHH qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo LHH một số tỉnh, thành phố trong nước như Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình... cùng 189 đại biểu đại diện cho gần 23.000 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, LHH đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội lần thứ V đề ra trên các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, phát triển hội viên, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức và hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế… Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội, tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, LHH và các hội thành viên đã thực hiện 714 nhiệm vụ KH&CN, trong đó, nhiệm vụ cấp bộ và cấp tỉnh là 98 nhiệm vụ (chiếm 13,7%), 616 nhiệm vụ cấp ngành, cơ sở (chiếm 86,3%). Trong 30 hội thành viên có 22 hội (73,3%) đã tích cực đẩy mạnh hoạt động KH&CN, 15 hội tổ chức thực hiện từ 3 đề tài, dự án trở lên, 7 hội có từ 1 nhiệm vụ trở lên. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện đều bám sát nhu cầu thực tiễn của cơ sở và của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu bức thiết của xã hội...

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu dự đại hội.

Phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu xây dựng LHH trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội..., trong nhiệm kỳ tới, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được LHH đề ra, như: Tiếp tục củng cố kiện toàn và phát triển tổ chức hội; thực hiện tốt chức năng tập hợp, xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về KH&CN cho cán bộ và nhân dân. Qua đó, không ngừng phát huy vai trò nòng cốt của liên minh công – nông – trí thức trong công cuộc CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH VIệt Nam biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn mà đội ngũ trí thức LHH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn LHH và các hội thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nhiều trí thức trên các lĩnh vực tham gia, cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Cha ông ta đặc biệt coi trọng việc học hành và hết sức trân trọng đội ngũ trí thức bởi đây chính là tài nguyên quý giá của quốc gia, dân tộc. Những quốc gia phát triển phải dựa vào KH&CN, gắn liền với những cống hiến của đội ngũ trí thức. Thanh Hoá rất coi trọng đội ngũ trí thức và đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả to lớn mà LHH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và vui mừng thông tin về những thành quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều bứt phá rõ rệt trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh phụ thuộc phần lớn vào ngân sách Trung ương, chỉ sau 9 năm, Thanh Hóa dự kiến sẽ cân đối được thu – chi ngân sách. Điều này thể hiện rõ ở con số, nếu năm 2010, thu ngân sách của tỉnh đạt 4.200 tỷ, chủ động được 29%, đến năm 2018 thu ngân sách đạt 23.500 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh thu ngân sách đạt gần 13.800 tỷ đồng. Đây là bước tiến dài trong phát triển kinh tế của tỉnh. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh tổ chức thàng công lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và các chuỗi sự kiện trong lễ kỷ niệm. Hiện, tỉnh đang tích cực thực hiện việc sáp nhập 143 xã không đủ tiêu chí, tiêu chuẩn. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 76 xã, sắp xếp lại gần 3.000 cán bộ công chức và 8.500 viên chức.

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin 2 việc lớn tỉnh đang tập trung thực hiện, đó là chuẩn bị đường hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới và lâu dài và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng ngang tầm nhiệm vụ. Để thực hiện được mục tiêu, đường hướng phát triển kinh tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hết sức coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức. Coi đây là chỗ dựa cho hoạch định phát triển, cho việc cụ thể hóa các nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị để Thanh Hóa ngày càng bức phá đi lên. Vì lẽ đó, đồng chí đề nghị đại hội bàn luận sâu về việc LHH sẽ tham gia như thế nào vào chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí đồng tình cao với phương châm đại hội là “Đoàn kết – Sáng tạo - Đổi mới – Phát triển” và mong muốn LHH thực hiện tốt phương châm này. Qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa, to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị, ngay sau đại hội, LHH cần kiện toàn, hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả để LHH, các hội thành viên thực sự là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ trí thức khoa học tỉnh nhà. Rà soát lại quy chế làm việc nhằm tạo ra hành lang thể chế trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên, đội ngũ trí thức, nhất là về truyền thống văn hoá lịch sử hào hùng của dân tộc, những thành tựu mà Thanh Hoá đạt được cũng như hướng phát triển của tỉnh để nâng cao lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, tạo động lực tinh thần to lớn cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của LHH và các hội thành viên, xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh. Ban chấp hành khóa mới cần nhận thức sâu sắc bối cảnh hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tiếp tục sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Điều kiện của tỉnh hiện là rất tốt, không được phép bỏ lỡ cơ hội vàng để thực hiện đường hướng phát triển đến năm 2030. Do vậy, LHH phải bám sát chiến lược phát triển của tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khoá, hàng năm, có mục tiêu, thời gian cụ thể để phấn đấu đạt được. Phương thức hoạt động phải khơi dạy được nội sinh, sức sáng tạo của từng hội viên, bám sát thực tiễn đời sống, xã hội.

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Ngoài ra, LHH cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Tham gia tích cực, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh... của tỉnh, đồng thời thực hiện hiệu quả các đề tài, dự án khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác với các sở, ngành trong tỉnh, LHH các tỉnh, thành bạn, LHH Việt Nam và các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt nâng cao hiệu quả các hoạt động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn năng lực, trình độ tiêu biểu cho đội ngũ trí thức khoa học của tỉnh để bầu vào Ban chấp hành khóa mới bảo đảm cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 nhận nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo Điều lệ, các chỉ tiêu Đại hội Đại biểu LHH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban Chấp hành LHH khoá VI gồm 41 đồng chí.

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam trao tặng bức trướng của LHH Việt Nam cho LHH Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho LHH Thanh Hóa mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam trao tặng bức trướng của LHH Việt Nam cho LHH Thanh Hóa mang dòng chữ “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]