(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc tạo lập, trao đổi, xử lý và ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc tạo lập, trao đổi, xử lý và ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Nâng cao chất lượng xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử

Ảnh minh họa.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18-5-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; nhìn chung các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đã tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử; ký số cơ quan và ký số cá nhân trên văn bản phát hành.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông cho thấy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa ban hành Quy định, Kế hoạch, đăng ký chứng thư số. Ngoài ra còn một số khó khăn, vướng mắc như: phiên bản phần mềm tại các cơ quan, đơn vị còn nhiều tính năng chưa phù hợp, hoạt động chưa ổn định; hệ thống trang thiết bị CNTT tại một số cơ quan, đơn vị đã xuống cấp; trình độ CNTT của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, khó khăn trong việc sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị chưa ban hành Quy chế, Kế hoạch, đăng ký chứng thư số để triển khai tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử, khẩn trương ban hành; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17-8-2020. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo từ ngày 1-9-2020 trở đi 100% văn bản, hồ sơ công việc của cấp xã được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện, các chỉ tiêu được giao của UBND cấp xã; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong việc xử lý, ký số văn bản trên môi trường điện tử.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị không thực hiện các nhiệm vụ được giao; không tiếp nhận, tham mưu xử lý văn bản, hồ sơ bằng giấy của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; trả lại các văn bản, hồ sơ thực hiện chưa đúng quy trình, quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, chấm điểm đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm, trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm Một cửa điện tử đối với từng cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25-8-2020; Xây dựng cơ chế, chính sách, phụ cấp đặc thù cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17-8-2020; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị về tạo lập, trao đổi, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; đảm bảo các hệ thống thông tin của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn thông tin; khẩn trương đề xuất dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]