(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3671 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa gồm 11 người, trong đó có 1 Chủ tịch Hội đồng, 1 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng và 8 ủy viên.

Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3671 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa gồm 11 người, trong đó có 1 Chủ tịch Hội đồng, 1 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng và 8 ủy viên.

Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả, làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng khác theo quy định, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được phân công và tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt động của Hội đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng theo quy định; Xây dựng kế hoạch; chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu và điều kiện cần thiết cho tổ chức các phiên họp của Hội đồng; định kỳ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng về kết quả, tình hình hoạt động của Hội đồng; Lưu trữ và bảo mật hồ sơ theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng trích từ nguồn sự nghiệp khoa học được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]