14:10 11/01/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, đây là sự tiếp nối, nhất quán quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, đây là sự tiếp nối, nhất quán quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh và bức trướng của UBND tỉnh cho HNB tỉnh Thanh Hóa nhân dịp 30 năm thành lập (20/12/1993 - 20/12/2023)

Quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng ta về báo chí, Thanh Hóa là địa phương sớm triển khai và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển báo chí của tỉnh; đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ quan báo chí: Báo Thanh Hóa, Đài Phát thành và Truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí khoa học, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngoài ra trên địa bàn tỉnh có 61 Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh thành đóng trên địa bàn, với trên 500 phóng viên, nhà báo hoạt động.

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng về báo chí, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền trong tỉnh để tổ chức triển khai các hoạt động báo chí có nhiều đổi mới mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thông qua các ấn phẩm báo chí đã chuyển tải kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hôi và lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội, những giá trị tốt đẹp của dân tộc, lịch sử cách mạng, giá trị văn hóa của đất và người Xứ Thanh; thông tin kịp thời, khách quan, toàn diện đời sông chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế; đấu tranh, phản bác, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vớicấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, báo chí trong tỉnh còn là lực lượng tiên phong trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của Nhân dân trong tỉnh.

Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện tại Studio Báo Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Lương

Trong xu thế chuyển đổi số, báo chí Thanh Hóa đứng trước thời cơ và thách thức; báo chí Thanh Hóa phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng và làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại để làm tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các dấu mốc lịch sử; phát hiện, biểu dương các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến; tuyên truyền giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí nghị lực của cản bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng phát triển Thanh Hóa.

Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Báu, Giám đốc Đài PT&TH, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B, Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2022. Ảnh: Linh Hương

Đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, nhận thức sâu sắc sứ mệnh lớn lao, vượt qua khó khăn, thách thứcphấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn tỉnh cần quán triệt, triển khai thực hiệntốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất,các cơ quan báo chí của tỉnh phải sớm rà soát, bổ dung quy chế hoạt động, sắp xếp lại các phòng, bộ phận, quy trình xuất bản báo chí phù hợp với xu hướng, công nghệ làm báo hiện đại. Cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí trong tỉnh phải kịp thời nắm bắt xu thế của thời đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ hiểu biết rộng, có kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, am hiểu công nghệ, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo báo chí tỉnh nhà chỉ đạo, quản lý các hoạt động báo chí trên địa bàn đảm bảo đúng định hướng, quy định; nhất là trước các sự việc phức tạp, nhạy cảm, những quyết định lớn của Trung ương của Tỉnh cần phải có sự vào cuộc kịp thời, chuẩn xác của các cơ quan, người làm báo trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ người làm báo trong tỉnh phải không ngừng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, năng lực tác nghiệp,có khả năng tiếp cận nhanh và sử dụng thành thạo công nghệ mới; đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần không ngừng rèn luyện trí lực, bút lực, tri thức văn hóa rộng, kiến thức chuyên ngành sâu, kĩ năng nghiệp vụ, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ mới và có đạo đức nghề nghiệpđể sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, hấp dẫn, định hướng dư luận đúng đắn, kịp thời.

Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Đài PT&TH Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với VTVcab.

Thứ hai, mỗi nhà báo phải luôn trau dồi ý thức về luật pháp nói chung, pháp luật về hoạt động báo chí nói riêng, phải nắm vững và tự giác thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích lũy về kiến thức, kinh nghiệm công tác; có thái độ, kỹ năng tác nghiệp trong sáng, chuẩn mực, phản ánh trung thực đời sống chính trị, xã hội; có như thái độ, hành vi đối với những người bình dị, những con người bất hạnh, ... thông cảm, chia sẽ, thấu hiểu trước những khó khăn củacác ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, không thổi phồng, bóp méo sự việc, “té nước theo mưa”, “đánh hội đồng”; đồng thời với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, báo chí cần kịp thời phát hiện, phản ánh những tồn tại, hạn chế, đấu tranh mạnh mẽ, kiên quyết trước những hiện tượng tiêu cực, hành động sai trái, xuyên tạc, chống phá; cung cấp cho công chúng những thông tin chân thực, khách quan, đúng bản chất của sự việc, vấn đề; đề cao tính xây dựng, nhằm tìm cách khắc phục, giải quyết theo hướng nhân văn, nhân đạo, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mang lại kết quả tích cực hơn cho xã hội.Tuyệt đối không sa đà vào phê phán một chiều, phiến diện, thụ động, luôn chủ động, tích cực, đồng hành cùng dân tộc, đồng cảm với nhân dân, đồng thuận vì mục tiêu xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn - Đó là mục tiêu, yêu cầu của một nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiệu quả.Người làm báo phải luôn xác định nhiệm vụ chính trị của mình là góp phần bảo đảm công bằng, phát triển và tiến bộ xã hội; bảo vệ lợi ích chính đáng và đấu tranh vì hạnh phúc của đông đảo Nhân dân cũng như lợi ích của quê hương, đất nước.

Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Môi trường làm việc của Báo Thanh Hóa ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp.

Thứ ba, các cơ quan báo chí của tỉnh phải triển khai thực hiện tốt quy hoạch báo chí của địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; mỗi cơ quan báo chí phải sớm đẩy nhanh việc hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện; các ấn phẩm báo chí phải có chất lượng cao, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, tận dụng số hóa để tạo ra các sản phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn, tạo những tiện ích tốt nhất cho độc giả trong tiếp cận, sử dụng thông tin, lan tỏa, chiếm ưu thế vượt trội so với thông tin trên mạng xã hội, giữ vai trò là dòng thông tin chủ lưu quan trọng trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng cần cảnh giác và thường xuyên chuyển đổi cách thức kiểm soát các thông tin, bình luận khi tham gia cập nhật thông tin lên mạng xã hội. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trong lĩnh vực báo chí để tiếp cận, học tập kinh nghiệm cách làm báo hiện đại trong môi trường số.

Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, báo chí Thanh Hóa cần tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí, phóng viên đăng tải thông tin chưa được xác minh, kiểm chứng, không có cơ sở, căn cứ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng.

Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tin liên quan:
 • Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại
  Báo chí Thanh Hóa: Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn

  Năm 2022, những người làm báo tỉnh Thanh Hóa với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” đã và đang nỗ lực chung tay xây dựng hoạt động nghiệp vụ báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của báo chí nước nhà.

 • Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại
  Phát huy vai trò của báo chí Thanh Hóa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ...

  Báo chí là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, đồng thời là diễn đàn của Nhân dân. Xuất phát từ vị trí, vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để định hướng phát triển báo chí, trong đó Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các cơ quan truyền thông, báo chí. Đây là sự định hướng quan trọng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

 • Báo chí Thanh Hóa - Phấn đấu vì nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại
  Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí ...

  Gặp mặt thân mật lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh mong rằng trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ sẽ tiếp tục nhận được sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.


Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]